Käyttövastike jakautuu hoito- ja perusvastikkeeseen

Asumisoikeuden haltijana maksat kuukausittain käyttövastiketta. Käyttövastike jakautuu hoito- ja perusvastikkeeseen.

kayttovastike-muodostuu-hoito-ja-perusvastikkeesta

Hoitovastike

Hoitovastike on kohdekohtainen vastike, johon asukkaana voit vaikuttaa. Hoitovastikkeella katetaan kohteen menot:

 • Asukastoiminta
 • Huolto
 • Siivous
 • Jätehuolto
 • Lämmitys
 • Vesi
 • Talosähkö
 • Osa vikakorjauksista ja ilkivaltakorjauksista
 • Kohdekohtaiset hankinnat
 • Muut hoitokulut (esim. vihertyöt) 
   
   

Perusvastike

Perusvastike kattaa kaikki suurimmat kulut kaikkien asokotien kesken. Perusvastike tasataan kaikkien kohteiden kesken. Perusvastikkeen suuruuden määrittelyssä käytetään käyttöarvon määritystä. Perusvastikkeella katetaan esimerkiksi seuraavat kulut:

 • Tonttivuokrat
 • Kunnossapitokorjaukset
 • Muuttokorjaukset
 • Vikakorjaukset
 • Vahinkovakuutukset
 • Hallintokulut
 • Kirjanpito ja tilintarkastus
 • Perintäkulut
 • Luottotappiot
 • Asokotien asukasyhteistyö
 • Yhtiöhallinto ja -rahoitus
 • Muut hoitokulut
 • Lainat ja pääomakulut
 • Kiinteistövakuutus
 • Kiinteistövero

  
Lue lisää perusvastikkeesta >

Jaa tämä sivu