Vastikkeet

Käyttövastike jakautuu hoito- ja perusvastikkeeseen

Asumisoikeuden haltijana maksat kuukausittain käyttövastiketta. Käyttövastike jakautuu hoito- ja perusvastikkeeseen. Perusvastikkeella katetaan muun muassa yhtiön lainakulut, hallinnointikulut sekä suurin osa korjauskustannuksista. Hoitovastike on kohdekohtainen, johon asukkaana voit vaikuttaa. Perusvastike tasataan valtakunnallisesti ja siitä päättää omistava yhtiö. Käyttövastikkeen maksupäivä on kuukauden 2. päivä.

Hoitovastike
Talokohtaiset kulut
kohdekohtainen asukastoiminta
huolto
siivous
jätehuolto
lämmitys
vesi
talosähkö
osa vikakorjauksista ja
ilkivaltakorjauksista
talokohtaiset hankinnat
muut hoitokulut (esim.vihertyöt)

Perusvastike
Yhtiökohtaiset kulut
tontin vuokrat
kunnossapitokorjaukset
muuttokorjaukset
vikakorjaukset
vahinkovakuutukset
hallintokulut
kirjanpito ja tilintarkastus
perintäkulut
luottotappiot
asukasyhteistyön kulut
yhtiöhallinto ja -rahoitus
muut hoitokulut
asuntolainan vuosimaksut
muiden lainojen hoitokulut
korkokulut ja -tuotot
kiinteistövakuutus
kiinteistövero

Jaa tämä sivu

Vuokrat

Asuntosäätiöllä on kahdenlaisia vuokra-asuntoja, vapaarahoitteisia ja säänneltyjä vuokra-asuntoja. Vuokrat määräytyvät säännellyissä asunnoissa omakustannusperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että talojen pitää tuottaa omat kulunsa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat markkinaehtoisia.

Korkotuettujen vuokra-asuntojen vuokrat

Vuokrien määritys perustuu omakustannusperiaatteeseen. Vuokralaisilta peritään vuokraa enintään se määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Saman omistajan omistamien, aravalain nojalla lainoitettujen vuokratalon vuokrat voidaan tasata. Tavoitteena on, että vuokrat vastaisivat mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa, eivätkä yhden kohteen vuokrat nousisi kohtuuttomasti. Käyttöarvon mukaisessa tasauksessa pääomamenot, jaksottaiset korjauskustannukset ja tontin vuokrat voidaan tasata yhtiön koko kannan kesken. Tasaus perustuu käyttöarvoon ja siihen vaikuttavien tekijöiden pisteytykseen ja eri osa-alueiden painoarvoihin.