Miten osaomistus toimii?

Osaomistusasunnon alkusijoitus on 15 % asunnon hankintahinnasta, jolla saa omistukseen vastaavan suuruisen vähemmistöosuuden asunnosta. Asuntosäätiön Omaosuus Oy omistaa enemmistöosuuden.

Vähemmistöosuuden ostamisesta tehdään osaomistussopimus (kauppakirja) ja määräaikainen vuokrasopimus. Sopimukset käyvät tarvittaessa asuntolainan vakuudeksi.

Vuokrakauden päätyttyä asunnon voi lunastaa omaksi hinnalla, joka perustuu alkuperäiseen hankinta-arvoon. Asuntojen arvojen vaihtelut eivät vaikuta osaomistusasunnon hintaan vaan osaomistaja tietää lopullisen lunastushinnan jo sopimusta tehdessään. 

Ensin vuokralla – turvallisesti

Vähemmistöosuuden omistaja asuu asunnossa aluksi määräaikaisessa vuokrasuhteessa. Hänen oikeutensa ja velvollisuutensa vastaavat perinteisessä vuokra-asunnossa asuvan asemaa. Vuokrasuhde on kuitenkin turvallinen, sillä määräaikaista vuokrasopimusta ei voida irtisanoa kesken vuokrakauden, ellei vuokralainen laiminlyö velvollisuuksiaan.

Asunnon vuokra määräytyy omakustannusperiaatteella ja vuokra pysyy kohtuullisena koko vuokrakauden. Vuokraan sisältyvät kohteen hoitomenot ja korkotukilainan pääomamenot sekä muut enemmistöomistajalle asunnosta aiheutuvat menot.

Osaomistusasunnosta luopuminen kesken vuokrakauden

Asumistarpeiden muuttuessa osaomistajalla on mahdollisuus luopua asunnosta kesken vuokrakauden.  Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka jälkeen osaomistaja saa sijoittamansa osaomistusmaksun kokonaisuudessaan takaisin.


Vapaita osaomistusasuntoja ei tällä hetkellä ole tarjolla.

Jaa tämä sivu