Asumisoikeus

Yleistä

1. Mitä tarkoittaa asumisoikeusasuminen?
Asumisoikeusasuminen tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus asua tietyssä asunnossa, kun siitä maksaa asumisoikeusmaksun (enintään 15 % asunnon hinnasta + indeksiosuus) ja sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusasunnossa voi asua niin pitkään kuin haluaa, mutta sitä ei voi ostaa omaksi.

2. Kenelle asumisoikeus on suunnattu?
Asumisoikeusasunto on suunnattu kaikille halukkaille, jotka ovat täysi-ikäisiä.  Asumisoikeusasumisen piirissä on laaja valikoima erilaisia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin ja kaiken ikäisille.

3. Kuka voi hakea asumisoikeusasuntoa?
Asumisoikeusasuntoa voi hakea henkilö, joka on vähintään 18-vuotias ja jolla ei ole samalla alueella omistusasuntoa eikä varoja sen hankkimiseen. Jos olet yli 55-vuotias tai muutat asumisoikeusasunnostasi toiseen asumisoikeusasuntoon, varallisuusrajat eivät koske sinua.

4. Onko asumisoikeus eri asia kuin osaomistusasunto?
Kyllä. Osaomistusasunnossa asukas asuu aluksi vuokralla, minkä jälkeen asunto on mahdollista lunastaa omaksi. Asumisoikeusasunnossa on puolestaan elinikäinen asumisoikeus, mutta sitä ei voi ostaa omaksi. 

5. Miksi kannattaa valita asumisoikeusasuminen?

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Asumisoikeusasunnon hakeminen

6. Miten asumisoikeusasuntoa haetaan?
Ensimmäiseksi sinun tulee hakea asumisoikeusjärjestysnumero, jonka saat sen kunnan asuntotoimistosta, jonka alueelta haluat nyt tai tulevaisuudessa hakea asumisoikeusasuntoa. Poikkeuksena on Helsingin seutu ja KUUMA-kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti), joilla on yhteinen järjestysnumero, muilla kunnilla on oma kuntakohtainen rekisteri. Samalla järjestysnumerolla voit hakea asuntoa kaikilta asumisoikeusasuntoja välittäviltä yrityksiltä. Jos asuntoa hakee useampi hakija, asumisoikeuden saa pienimmällä järjestysnumerolla sitä hakeva. 

7. Kuinka pitkä jonotusaika asuntoihin on?
Hakijat jakautuvat järjestysnumeroineen hyvin epätasaisesti eri asuinkohteiden välille. Jonotusaikaa on mahdotonta tarkasti arvioida, koska hakijatilanne rekisterissä muuttuu ajoittain. Myös vapautuvien asuntojen määrää on vaikeaa ennustaa.

Asuminen asumisoikeusasunnossa

8. Mitä asumisoikeusasunnossa asuminen maksaa?
Asumisoikeusasuntoon pääsee maksamalla enintään 15 % asunnon alkuperäisestä hinnasta rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisesta maksetaan kuukausittain käyttövastiketta, joka ei saa lain mukaan ylittää samalla paikkakunnalla olevien, samankaltaisten asuntojen vuokrien tasoa. Asuinkohtaisesti voi tulla myös käyttökohtaisia maksuja, kuten vesi- tai autopaikkamaksu. Lisäksi ennen asuntoon muuttamista peritään kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruinen vakuus. Jos asumisoikeusasunnosta haluaa luopua, palautetaan asukkaalle sekä asumisoikeusmaksu rakennusindeksillä tarkistettuna että vakuusmaksu.

9. Onko asumiseen mahdollista saada tukea?
Kyllä, Kelalta on mahdollista saada asumistukea asumisoikeusasuntoon.

10. Voiko asumisoikeusmaksua varten otetun velan korot vähentää verotuksessa?
Kyllä, asumisoikeusmaksua varten otetun velan korot voi vähentää verotuksessa.

11. Kuka vastaa asumisoikeusasunnon kunnossapidosta asumisaikana?
Asunnon kunnossapidosta vastaavat asunnon omistaja ja asukas vastuunjakotaulukon mukaan.

12. Voinko asumisoikeusasuntoa remontoida?
Lähtökohtaisesti asukas voi tehdä asuntoon pintaremonttia ilmoittamalla siitä ensin asunnon omistajalle. Muutostöihin tarvitaan kuitenkin Asokotien lupa. Omistajan suostumuksella tehdyistä töistä on mahdollista saada korvaus asunnosta luopumisen yhteydessä. Katso lisätietoja Asokotien muutostyöohjeesta.

13. Miten asumisoikeusasunnon vaihtaminen onnistuu?
Asunnon vaihdolle on kaksi vaihtoehtoa: vaihto vapautuvaan asuntoon käyttämättömällä asumisoikeusjärjestysnumerolla tai asuntojen keskinäinen vaihto. Asuntojen keskinäinen vaihto voidaan aina tehdä vanhalla, nykyiseen asuntoon sidotulla järjestysnumerolla. Asumisoikeusasukkaat voivat keskenään sopia asuntojensa vaihtamisesta. 

Asumisoikeusasunnosta luopuminen

14. Kuinka asumisoikeusasunnosta voi luopua ja kuka hoitaa sen myynnin?
Asumisoikeudesta luovutaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai sähköisesti Asokodeille. Kun asukas päättää luopua asumisoikeudestaan, hän saa takaisin asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna ja mahdollisesti muutostyöhyvityksen. Asumisoikeusasunnon myynti tapahtuu aina Asokotien puolelta, asukas ei siis voi myydä asuntoaan itse. Luopuminen onnistuu Kotikulman kautta.

15. Kuinka pitkä on irtisanomisaika?
Irtisanomisaika on kolme kuukautta, joita ei ole sidottu kalenterikuukausiin.

16. Milloin asumisoikeusmaksu palautetaan?
Asumisoikeusmaksu palautetaan sopimuksen päätyttyä, kun vastikkeet on maksettu, kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on tarkastettu isännöitsijän toimesta ja asiakkaan alkuperäinen sopimus palautettu asunnon myyjälle, mikäli sitä ei ole pantattu pankkiin lainan vakuudeksi. Vakuusmaksusta voidaan vähentää esimerkiksi sarjoituksen tai asunnon siivouksen hinta mikäli asukas on hukannut avaimia tai jättänyt loppusiivouksen tekemättä.

Vuokra-asuminen

1. Millainen irtisanomisaika vuokra-asunnoissa on ja milloin vuokravakuus palautetaan?

Vuokra-asunnoissa irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vakuusmaksu palautetaan kahden viikon kuluttua sopimuksen päättymisestä.

2. Millaisia ehtoja asunnon vuokraukselle on?
Tarkistamme jokaisen vuokra-asuntoa hakevan luottotiedot. Tästä syystä vuokrahakemukseen tulee aina lisätä suomalainen henkilötunnus, jotta hakija on yksilöitävissä ja tunnistettavissa Asiakastieto Oy:n tietokannasta. Maksuhäiriömerkinnät ovat usein este vuokrasopimuksen synnylle, mutta lopullisesti asia selviää, kun on ensin täyttänyt vuokra-asuntohakemuksen.  

3. Mikä on vuokrasopimuksen voimassaoloaika?
Pääsääntöisesti kaikki vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia kalenteri kuukauden irtisanomisajalla.

4. Vuokraatteko asuntoja yrityksille?
Vapaarahoitteisia asuntoja vuokrataan yrityksille. Korkotuettuja kohteita ei voida vuokrata yritykselle.

5. Mitä eroa on vapaarahoitteisilla ja korkotuetuilla vuokra-asunnoilla?

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, joten ne sopivat kaikille. Vuokraamme vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja myös yrityksille työsuhdeasunnoiksi.

Korkotuetut vuokra-asunnot

Korkotuetut asunnot sijaitsevat Espoon Leppävaarassa ja Tapiolassa, Tuusulan Klaavonkalliolla sekä Vantaan Leinelässä,  Keimolassa ja Ulrikanpuistossa.

Valtion tukemissa korkotuetuissa vuokra-asunnoissa asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Valintaperusteena vaikuttavat hakijan varallisuus, asunnontarve ja tulot. Mikäli haet asuntoja korkotuetusta kohteesta, tulee sinun antaa pyydettäessä selvitys em. seikoista.

Varallisuutena otetaan huomioon hakuhetken varallisuus, joka arvostetaan käypään arvoon eli todennäköiseen myyntihintaan. Varallisuudesta vähennetään hakijaruokakunnan yhteenlasketut velat.

Varallisuutta ovat esim. hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto. Näistä tulee toimittaa luotettava arvio hakemuksen liitteeksi. Arvion voi pyytää esim. kiinteistönvälittäjältä, isännöitsijältä tai rakennustarkastajalta. Pörssissä noteeratuista osakkeista sekä rahastoista otetaan huomioon hakuhetkellä noteerattu arvo.

Lisätietietoa korkotuetuista asunnoista ja asukasvalintaperusteista löytyy Aran sivulta http://www.ara.fi/fi-FI

6. Onko lemmikit sallittuja?
Lemmikit on sallittu kaikissa Asuntosäätiön vuokra-asunnoissa

7. Hyväksytäänkö kaupungin takaus vakuudeksi?
Kyllä hyväksytään.

Omistusasuminen

1. Mitä tarkoittaa kauppahinta, myyntihinta ja velaton hinta?
Kauppahinnalla (=myyntihinta) tarkoitetaan summaa, jonka ostaja maksaa myyjälle. Velaton kauppahinta (=velaton myyntihinta) on kauppahinta, johon on lisätty myytäviin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista.

2. Mitä tarkoittaa RS-kauppa?
RS lyhenne tulee sanoista ”rahoituslaitosten suosittelema / suunnittelema”.

RS-kauppa tarkoittaa kaupantekoa, joka tehdään jo rakentamisvaiheessa ja jossa on asetettu ostajan ja yhtiön hyväksi asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät.

RS-kauppa tehdään yleisimmin Suomen Rakennusmedia Oy:n kauppakirjalomakkeella, joka on asuntokauppalain mukainen ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymä.

3. Mitä ovat turva-asiakirjat?
Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai lääninhallitukseen. Turva-asiakirjoja ovat mm.  vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset ja urakkasopimus.

4. Koska omistusoikeus siirtyy?
Uuden asunnon omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu myyjälle.

Osakekirjat luovutetaan ostajalle kun kauppahinta kokonaisuudessaan ja mahdolliset muutos- ja lisätyökustannukset on maksettu.

5. Koska maksetaan varainsiirtovero?
Ostajan on maksettava varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle. Varainsiirtovero on 2 % velattomasta hinnasta.

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Omistat asunnosta vähintään 50 %
  • Olet kaupantekohetkellä 18-39 -vuotias
  • Asunto tulee asuinkäyttöösi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta
  • Et ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta 50 %:a.

Ensiasunnon ostajankin tulee kuitenkin tehdä varainsiirtoilmoitus verottajalle.

 

Jaa tämä sivu