Käyttäjän vastuu

Tunnisteiden haltija (sivuston käyttäjä) on velvollinen säilyttämään tunnisteensa siten, etteivät ne joudu asiattomiin käsiin. Tunnisteiden haltija on velvollinen ilmoittamaan Asuntosäätiölle viipymättä tunnisteidensa katoamisesta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi. Tunnisteiden haltija on vastuussa tunnisteillaan tapahtuneesta sivuston käytöstä ennen kuin Asuntosäätiö on saanut ilmoituksen tunnisteiden joutumisesta asiattomiin käsiin.

Sivuston käyttäjä on korvausvastuussa Asuntosäätiölle ja myös suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Tekijänoikeudet

Asuntosäätiön www-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Asuntosäätiö omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivuston sisältöön, lukuunottamatta kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustoon liitettyjä palveluita, kuten karttapalvelu. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Asuntosäätiön etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuunrajoitus

Asuntosäätiön www-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Asuntosäätiö ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Asuntosäätiö ei takaa www-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sivuston saatavuudesta. Asuntosäätiö ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen tai sivuston sisältämän virheellisen tiedon aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Asuntosäätiölle. Sivustolla esiintyvät asuntojen pohjapiirrustukset ovat ohjeellisia, eivätkä ne ole mittakaavassa. Asuntosäätiö pidättää itsellään oikeuden www-sivustollaan esitettävien tietojen sekä asuntojen hintojen muuttamiseen.

Asuntosäätiön www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille www-sivustoille ja palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, eikä Asuntosäätiö vastaa näistä sivuista, sivujen sisällöistä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet (cookies)

Asuntosäätiö käyttää sivustollaan väliaikaisia evästeitä ("temporary cookies"). Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla www-palvelu voi ylläpitää istuntoa sivustovierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää, eivätkä näiltä sivuilta siirretyt evästeet mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Asuntosäätiö www-sivusto hyödyntää evästeitä myös sivuston käytön analysoinnissa ja anonyymin käyttäjäprofiloinnin tekemisessä.

Asuntosäätiö ei tallenna evästeitä pysyvästi. Hakemustoiminnallisuuteen liittyen evästeitä säilytetään enintään 7 päivän ajan. Evästeet eivät siis poistu kun istunto lopetetaan tai selain suljetaan. Mikäli käyttäjä jättää hakemuksen täyttämisen kesken, hänen tietojaan säilytetään evästeiden muistissa 7 päivän verran, jotta hänen ei tarvitse täyttää tietojaan uudestaan alusta alkaen. Käyttäjän lähettäessä hakemuksen evästeet tyhjennetään hakemustietojen osalta tai jos käyttäjä tyhjentää hakemuksen tiedot, tyhjentyvät myös evästeet. Käyttäjä voi kieltää evästeet selainohjelmastaan, mutta se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivujen käytössä tai niiden toimimattomuuden.

Vaihda evästeasetuksiasi täältä >

Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa Asuntosäätiölle esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että hänellä on oikeus lähettää aineisto Asuntosäätiölle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vahvistaa myös sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Lisäksi käyttäjä vahvistaa sen, että hän on ennen aineiston lähettämistä tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Asuntosäätiöllä on korvauksetta täysi oikeus käyttää ja luovuttaa aineistoa tai niistä ilmeneviä ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa haluamaansa tarkoitukseen.

Asuntosäätiö ei ole vastuussa sivuston käyttäjien lähettämien aineistojen sisällöstä. Asuntosäätiö voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

 

Jaa tämä sivu