Käyttöehdot ja tietosuoja Asuntosäätiö-konsernissa

Henkilötietojen käyttö

Asuntosäätiö-konsernin liiketoimintaan kuuluu mm. rakennuttaa, ylläpitää, myydä asunto-osakkeita sekä asumisoikeuksia ja vuokrata asuntoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätön osa näitä toimintaprosesseja. Asuntosäätiö-konserniin kuuluu useita tytäryhtiöitä, joita tämä henkilötietojen käsittely koskee.

Asiakkailta kerätään henkilötietoja, jotka he vapaaehtoisesti luovuttavat Asuntosäätiö-konsernin tytäryhtiöiden käyttöön. Lisäksi henkilötietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Osa palveluista edellyttää rekisteröintiä ja tässä yhteydessä luovutetut tiedot ovat silloin osa asiakasrekisteriä. Asiakasrekistereitä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakastutkimuksiin sekä Asuntosäätiö-konsernia koskevaan suoramarkkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Osa Asuntosäätiö-konsernin palveluista on ulkoistettu. Näiden palveluiden tuottaminen perustuu sopimukseen, joka oikeuttaa asiakasrekisterin käytön niihin liittyvissä toimintaprosesseissa. Näitä palveluntuottajia ovat esim. avaintilaus-tai säilytysyritys, urakoitsijat, palvelukeskus, huolto-ja isännöintiyhtiöt ja asuntoja välittävät kiinteistövälittäjät.

Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. asiakkaille tarkoitetut uutissisällöt ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi.

Asuntosäätiö-konsernissa käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään laillisesti ja huolellisesti ja noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä muutoinkin toimitaan niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

Asuntosäätiö-konsernin internetpalveluissa kerätään käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla. Näiden evästeiden käyttö mahdollistaa useiden eri palveluiden parantamisen sekä mahdollisen mainonnan kohdentamisen. Evästeet eivät kuitenkaan yksilöi henkilöitä, eikä evästeistä erotella henkilötietoja tunnistettavasti. 

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimen asetuksia muuttamalla siten, ettei salli evästeiden tallentamista. Silloin kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön kieltäminen heikentää palvelua ja saattaa estää joidenkin palveluiden käytön.

Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti allekirjoitetulla lomakkeella (erillinen kohta alla). Tietopyyntö vaatii henkilöllisyyden todentamisen virallisesta henkilökortista tai passista. Tietopyynnön voi toimittaa vain henkilökohtaisesti Asuntosäätiö-konsernin asuntojen myyntipisteeseen ympäri Suomen. Yhteystiedot löytyvät asuntosaatio.fi-sivustolta https://www.asuntosaatio.fi/ota-yhteytta/yhteystiedot/asuntomyynti.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimus tulee lähettää Asuntosäätiön toimipisteeseen asiakaspalveluun tai palveluntuottajan myyntitoimistoon.

Henkilöllä on oikeus kieltää Asuntosäätiö-konsernia käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Kieltäessään suoramarkkinoinnin on asiakas tietoinen siitä, ettei hän saa Asuntosäätiön tarjouksia hänelle tarkoitetuista palveluista. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi.