Palvelukatkos ke 17.8. ja to 18.8.

Verkkopalvelussamme on palvelukatkos keskiviikkona 17.8. ja torstaina 18.8., jolloin asuntohakemusten lähetys ei ole mahdollista ja asuntojen tiedoissa voi olla puutteita. Pahoittelemme katkoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Siirry sisältöön

Vahvana uudelle vuosikymmenelle

05.10.2021 Artikkeli Kirjoittaja Aija Kaijärvi
Näinä päivinä Asuntosäätiön perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta. Toiminta käynnistyi 1950-luvulla hyvin erilaisessa Suomessa, mutta kohtuuhintaisen asumisen tarjoajalle ja puolestapuhujalle riittää tehtävää edelleen.


Toimitusjohtaja Esa Kankainen luotsaa Asuntosäätiötä uudelle vuosikymmenelle luottavaisin mielin. Kestävä arvopohja ja vastuullinen tapa toimia ovat osoittaneet voimansa.

– Perustehtävämme on ollut alusta asti tarjota laadukasta, kohtuuhintaista asumista ja luoda hyviä asuinympäristöjä. Näitä tarvitaan edelleen, nyt ja tulevaisuudessa, Esa Kankainen sanoo.

Ensimmäiset vuosikymmenet Asuntosäätiö toimi vahvasti aluekehittäjän roolissa kuntien ja kaupunkien kumppanina. 1980-luvulta lähtien säätiön rooli kiinteistöomistajana alkoi kasvaa, ensin vuokra-asumisen tarjoajana. Asuntosäätiön ostettua Asokodit vuonna 2014 toiminta laajeni pääkaupunkiseudulta valtakunnalliseksi, ja volyymi kasvoi hetkessä moninkertaiseksi.

– Kaupan myötä omistimme 16 500 kotia 31 eri paikkakunnalla. Muutos oli iso, sillä ennen kauppaa meillä oli 2 500 asuntoa pääkaupunkiseudulla. Tänä päivänä omistamme yli 700 kiinteistöä, joissa on noin 18 000 kotia ja noin 35 000 asukasta. Asumisen isona toimijana kannamme vastuuta tuhansien suomalaisperheiden elämänlaadusta.

Tähtäimessä asukkaan paras

Suomessa rakennetaan tälläkin hetkellä paljon asuntoja, mutta huomioidaanko asukkaiden tarpeita uudistuotannossa riittävästi? 

– Nyt haluttaisiin isompia asuntoja, mutta rahat eivät riitä toivottuihin neliöihin. Liian monet joutuvat tänäkin päivänä tinkimään kodin neliöistä tai sijainnista, koska asuntojen hinnat ovat niin korkeat kasvukeskuksissa. Ydinkeskustoissa sijainti houkuttelee ja 25 neliön yksiöt voivat olla kysyttyjä, mutta tällaiset miniasunnot eivät voi mielestäni olla uudisrakentamisen valtavirtaa, Esa Kankainen sanoo. 

Asumisen innovaatiot ja tulevaisuusajattelu ovat aina olleet Asuntosäätiön toiminnan ytimessä. Miniasuntojen tai erikoisuuksien sijaan Asuntosäätiö keskittyy kohtuuhintaiseen, kestävään ja monipuoliseen rakentamiseen, kiinteistöjen elinkaariajatteluun sekä toimiviin perheasuntoihin, olivatpa ne vuokra-, asumisoikeus- tai omistuskoteja.

Asukkaalle paras on myös meille hyvä. Kodin pitää kestää elämää ja muotoutua eri elämänvaiheisiin.

Koti on aina kokonaisuus, johon kuuluu myös asuintalon yhteiset tilat ja lähiympäristö. Hyvällä, kokonaisvaltaisella suunnittelulla pystymme tekemään toimivia ja neliöitään isompia asuntoja. 

Hyvä koti myös ympäristölle Seuraavien vuosien iso ponnistus ovat viihtyvyysremontit, joiden myötä merkittävä osa Asuntosäätiön kiinteistökannasta uudistuu nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Vuosittain tehtävät kiinteistöjen PTS-suunnitelmien mukaiset kunnossapitotyöt ovat myös tärkeässä roolissa kiinteistöjen ylläpidossa. 

Kaikki kiinteistöjemme elinkaarta pidentävät korjaus- ja kunnossapitotyöt ovat tärkeä osa jo vuosia jatkunutta kestävän kehityksen työtä ja ilmastohaasteeseen vastaamista.


– Öljylämmitteiset kohteet on liitetty kauko- tai maalämpöön, ja energian- ja vedenkulutuksessa on saatu aikaan merkittäviä säästöjä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Nyt pystymme myös laskemaan uusien kohteiden koko elinkaaren hiilijalanjäljen. Viime vuonna valmistui ensimmäinen puukerrostalomme Tapiolaan, ja pian valmistuu Espoon Karakallioon Joutsenmerkin tiukkojen ympäristökriteerien mukaisesti rakennettu aso-kohteemme, Esa Kankainen kertoo esimerkkejä.

Toisena keskeisenä kehityspolkuna Esa nostaa esiin asukasyhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamisen. Uudet digitaaliset palvelut ja kanavat sujuvoittavat yhteydenpitoa, ja etäaika kaikkine haasteineen on jopa laajentanut osallistumisen mahdollisuuksia, kun yhteisiä tilaisuuksia on toteutettu verkon yli.

Haluamme ymmärtää yhä paremmin asukkaiden tarpeita ja toiveita. Tärkeintä on osallisuus ja kokemus siitä, että omaan asuinympäristöön voi vaikuttaa.

Neljä kulmaa vastuullisuuteen

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen vastuullisuutta edistävät suunnitelmat ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Neljää teemaa yhdistää Asuntosäätiön alkuperäinen tehtävä: Hyvä koti kaikille.


Vastuullisuus on huomioitu Asuntosäätiön toiminnassa jo monin tavoin, mutta asioiden liittäminen laajemmin kestävän kehityksen viitekehyksen alle ja ympäröivään yhteiskuntaan puuttui. Nyt laaditun vastuullisuusohjelman taustalla ovat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet. 

– YK:n laajasta kokonaisuudesta on tunnistettu Asuntosäätiön toiminnan kannalta olennaiset asiat ja määritelty tavoitteet, joihin sitoudumme. Nyt meillä on selkeä, tavoitteellinen ohjelma, joka keskittyy sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle tärkeisiin teemoihin, toimitusjohtaja Esa Kankainen iloitsee.

Viime keväänä tehdyn laajan sidosryhmäkyselyn ja määrittelytyön myötä Asuntosäätiön vastuullisuudessa tunnistettiin neljä pääteemaa. 

Hyvinvoivat ihmiset, oikeudenmukainen asuminen, kestävät kodit ja liiketoiminnan eettisyys ovat olleet kivijalkamme säätiön perustamisesta lähtien. Nämä teemat ovat edelleen ajankohtaiset ja ohjaavat toimintaamme myös tulevaisuudessa.


Kunkin pääteeman alle on asetettu mitattavia tavoitteita. Esimerkiksi kaikkien Asuntosäätiön kiinteistöjen halutaan olevan hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä.

– Tavoitteisiin pääsemme vain yhteistyössä muiden kanssa. Käytännön vastuullisuustyö tapahtuu aina arjessa yhdessä asukkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaneidemme kanssa. Meidän tehtävämme on luoda mahdollisuudet kestävään asumiseen ja kannustaa hyödyntämään niitä.

Hyvinvoivat ihmiset

Asukkaamme ja työntekijämme ovat tyytyväisiä ja viihtyvät meillä pitkään.

Oikeudenmukaista asumista

Edistämme yhdessä kumppaneidemme kanssa oikeudenmukaista asumista.

Kestävät kodit

Kaikki kiinteistömme ovat hiilineutraaleja vuonna 2035.

Eettinen liiketoiminta

Meidät mielletään kiinteistöalan vastuullisimmaksi toimijaksi vuonna 2025.