Siirry sisältöön

Kuoleman kohdatessa

Miten toimia, kun vuokrakodissa asuva läheinen menehtyy? Tältä sivulta löydät ohjeita, joiden avulla asiointi kanssamme helpottuu.

Mitä vuokra-asunnolle tapahtuu vuokrasopimuksen tehneen asukkaan menehtyessä?

Vuokrakodissa asuvan asukkaan menehtyessä asunnosta käydään kuolinpesän siirto- tai luopumiskäsittely, jossa menehtyneen henkilön asunto joko

  • siirretään toiselle henkilölle tai
  • irtisanotaan eli luovutetaan takaisin Asuntosäätiölle.

Kuolinpesä tarkoittaa kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Vuokra-asunto kuuluu tähän kokonaisuuteen. Asiayhteydestä riippuen kuolinpesällä voidaan tarkoittaa myös kaikkia kuolinpesän osakkaita yhteisesti.

Kuolinpesän osakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on tai saattaa olla oikeus menehtyneen henkilön omaisuuteen. Kuolinpesän osakkaita ovat henkilön perilliset, eloonjäänyt puoliso avio-oikeuden nojalla sekä mahdollinen yleistestamentin saaja tai saajat.

Mitä tapahtuu ensimmäiseksi kuolemantapauksen sattuessa? Tarvitsenko omaisena asian selvittämiseen heti kirjallisia dokumentteja?

Kuolinpesän käsittely alkaa useimmissa tapauksissa menehtyneen henkilön omaisen tai omaisten yhteydenotosta asiakaspalveluumme, jolla saamme tiedon asukkaan menehtymisestä. 

Jotta voimme antaa omaisille tietoja vuokrasopimukseen liittyen, tulee omaisen tai omaisten toimittaa meille virkatodistus. Virkatodistuksella varmistamme, että yhteyttä ottanut henkilö kuuluu vainajan kuolinpesään, ja on siten oikeutettu saamaan vuokrasopimukseen liittyviä tietoja. Kuolinpesään kuuluvat voivat myös valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön tai tahon saamaan sopimusta koskevia tietoja.

Mitä dokumentteja vuokra-asunnon irtisanomiseen tarvitaan?

Kun kuolinpesä haluaa luovuttaa vuokra-asunnon takaisin Asuntosäätiölle, tulee kuolinpesään kuuluvien toimittaa meille:

  • kirjallisesti täytetty irtisanomisilmoitus kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoituksilla. Osakkaat voivat myös valtuuttaa yhden henkilön allekirjoittamaan luopumisen valtakirjalla, jossa tulee olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset sekä
  • katkeamaton virkatodistusketju vainajan 15-ikävuodesta kuolemaan saakka.

Vuokrasopimuksen irtisanominen voidaan ottaa käsittelyyn, kun olemme vastaanottaneet kaikki kirjalliset dokumentit. Dokumenttien toimittamisen jälkeen vuokrasopimuksessa on yhden kuukauden irtisanomisaika.

Mitä dokumentteja vuokra-asunnon toiselle henkilölle siirtämiseen tarvitaan? Kenelle vuokra-asunnon voi siirtää?

Vuokrasopimuksen voi siirtää vainajan puolisolle, sukulaiselle etenevässä tai takenevassa polvessa tai huoneistossa vakituisesti asuvalle. Kun kuolinpesä haluaa siirtää vuokrasopimuksen toiselle henkilölle, tulee meille toimittaa:

  • kirjallisesti täytetty siirtolomake kaikkien pesän osakkaiden allekirjoituksilla.

Korkotuetuissa vuokra-asunnoissa asuntoon siirtoa hakevan henkilön varallisuus tarkistetaan ennen sopimuksen siirtoa.

Vuokra-asukkaana asumisoikeusasunnossa asuvan henkilön menehtyessä käsittelemme asunnon siirron tapauskohtaisesti, koska asumisoikeusasunnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti asumisoikeusasukkaille. Tällöin vuokra-asunnon siirto toiselle henkilölle edellyttää yhteydenottoa vuokranantajaan, eli Asuntosäätiöön, sekä vuokranantajan suostumusta.

Kuolinpesän määräämisvallan rajoitus

Mikäli asunto on vuokrattu yhdessä toisen henkilön kanssa, on henkilöllä, joka on vuokrannut asunnon yhdessä menehtyneen vuokralaisen kanssa, oikeus kuolinpesän asemasta jatkaa vuokrasuhdetta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa jatkamista. Sama oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen on vuokralaiselta jääneessä asunnossa asuvalla puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella ja vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla. Nämä oikeudet rajoittavat tässä ohjeessa edellä kuvattuja kuolinpesän mahdollisuuksia määrätä vuokrasopimuksesta.

  

Helpdesk

Kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Asuntosäätiön palvelunumero

09 4246 9333

asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi

Autamme kaikissa asumiseen ja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa arkisin klo 9–13.