Siirry sisältöön

Tietosuoja ja sivustojen käyttöehdot

Tietosuoja Asuntosäätiössä

Asuntosäätiön tietosuojapolitiikka määrittelee Asuntosäätiö-konsernissa hyväksytyt tietosuojaperiaatteet asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien sekä työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelemiseksi. Tietosuojapolitiikalla ja politiikasta johdetuilla tietosuojaohjeistuksilla pyrimme varmistamaan henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja asianmukaisen tietosuojan tason.

Henkilötietojen käyttö

Asuntosäätiö-konsernin liiketoimintaan kuuluu muun muassa rakennuttaa, ylläpitää, myydä asunto-osakkeita sekä asumisoikeuksia ja vuokrata asuntoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätön osa näitä toimintaprosesseja. Asuntosäätiö-konserniin kuuluu useita tytäryhtiöitä, joita tämä henkilötietojen käsittely koskee. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Asuntosäätiön tietosuojapolitiikkaa, ohjeistuksia ja tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakkailta kerätään henkilötietoja, jotka he vapaaehtoisesti luovuttavat Asuntosäätiö-konsernin tytäryhtiöiden käyttöön. Lisäksi henkilötietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Osa palveluista edellyttää rekisteröintiä ja tässä yhteydessä luovutetut tiedot ovat silloin osa asiakasrekisteriä. Asiakasrekistereitä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakastutkimuksiin sekä Asuntosäätiö-konsernia koskevaan suoramarkkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Osa Asuntosäätiö-konsernin palveluista on ulkoistettu. Näiden palveluiden tuottaminen perustuu sopimukseen, joka oikeuttaa asiakasrekisterin käytön niihin liittyvissä toimintaprosesseissa. Näitä palveluntuottajia ovat esim. avaintilaus- tai säilytysyritys, urakoitsijat, palvelukeskus, huolto- ja isännöintiyhtiöt ja asuntoja välittävät kiinteistövälittäjät.

Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli muun muassa asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. asiakkaille tarkoitetut uutissisällöt ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi.

Asuntosäätiö-konsernissa käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään laillisesti ja huolellisesti ja noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä muutoinkin toimitaan niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntöä varten pyydämme olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaan (tietosuoja@asuntosaatio.fi)

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimus tulee lähettää Asuntosäätiön toimipisteeseen asiakaspalveluun tai palveluntuottajan myyntitoimistoon.

Henkilöllä on oikeus kieltää Asuntosäätiö-konsernia käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Kieltäessään suoramarkkinoinnin on asiakas tietoinen siitä, ettei hän saa Asuntosäätiön tarjouksia hänelle tarkoitetuista palveluista. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi

Tietosuojaselosteet

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteita esimerkiksi palveluidemme kehittämisen tai lainsäädännön muuttumisen perusteella. Lue tietosuojaselosteet aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Sivustojen käyttöehdot

Asuntosaatio.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Käyttäessäsi Asuntosäätiön sivustoa ja sen palveluita, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.
Sivusto on tarkoitettu Asuntosäätiön asiakkaiden ja sidosryhmien yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjän vastuu

Sivuston käyttäjä on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksensa asuntohakemuksen muokkaukseen siten, etteivät ne joudu asiattomiin käsiin. Käyttäjätunnuksen haltija on velvollinen ilmoittamaan Asuntosäätiölle viipymättä tunnisteidensa katoamisesta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta sivuston käytöstä ennen kuin Asuntosäätiö on saanut ilmoituksen käyttäjätunnuksen joutumisesta asiattomiin käsiin.

Sivuston käyttäjä on korvausvastuussa Asuntosäätiölle ja myös suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Tekijänoikeudet

Asuntosäätiön verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Asuntosäätiö omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivuston sisältöön, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustoon liitettyjä palveluita, kuten karttapalvelu. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Asuntosäätiön etukäteistä kirjallista suostumusta .

Vastuunrajoitus

Asuntosäätiön sivusto esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Asuntosäätiö ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Asuntosäätiö ei takaa sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sivuston saatavuudesta. Asuntosäätiö ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen tai sivuston sisältämän virheellisen tiedon aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Asuntosäätiölle. Sivustolla esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia, eivätkä ne ole mittakaavassa. Asuntosäätiö pidättää itsellään oikeuden sivustollaan esitettävien tietojen sekä asuntojen hintojen muuttamiseen.

Asuntosäätiön sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille ja palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, eikä Asuntosäätiö vastaa näistä sivuista, sivujen sisällöistä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet

Asuntosäätiö käyttää sivustollaan väliaikaisia evästeitä (”temporary cookies”), joiden avulla kerätään käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla verkkopalvelu voi ylläpitää istuntoa sivustovierailun ajan.

Näiden evästeiden käyttö mahdollistaa useiden eri palveluiden parantamisen sekä mahdollisen mainonnan kohdentamisen. Evästeet eivät kuitenkaan yksilöi henkilöitä, eikä evästeistä erotella henkilötietoja tunnistettavasti.

Asuntosäätiö sivusto hyödyntää evästeitä myös sivuston käytön analysoinnissa ja anonyymin käyttäjäprofiloinnin tekemisessä.

Asuntosäätiö ei tallenna evästeitä pysyvästi. Hakemustoiminnallisuuteen liittyen evästeitä säilytetään enintään 7 päivän ajan. Evästeet eivät siis poistu, kun istunto lopetetaan tai selain suljetaan. Mikäli käyttäjä jättää hakemuksen täyttämisen kesken, hänen tietojaan säilytetään evästeiden muistissa 7 päivän verran, jotta hänen ei tarvitse täyttää tietojaan uudestaan alusta alkaen. Käyttäjän lähettäessä hakemuksen evästeet tyhjennetään hakemustietojen osalta tai jos käyttäjä tyhjentää hakemuksen tiedot, tyhjentyvät myös evästeet. Käyttäjä voi kieltää evästeet selainohjelmastaan, mutta se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivujen käytössä tai niiden toimimattomuuden.

Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä jne.) Asuntosäätiölle esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että hänellä on oikeus lähettää aineisto Asuntosäätiölle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vahvistaa myös sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Lisäksi käyttäjä vahvistaa sen, että hän on ennen aineiston lähettämistä tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Asuntosäätiöllä on korvauksetta täysi oikeus käyttää ja luovuttaa aineistoa tai niistä ilmeneviä ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa haluamaansa tarkoitukseen.

Asuntosäätiö ei ole vastuussa sivuston käyttäjien lähettämien aineistojen sisällöstä. Asuntosäätiö voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Kotikulma-extranetin käyttöehdot

Katso Kotikulman käyttöehdot koskien Asuntosäätiön ylläpitämän asukkaiden extranet -sivuston ja sen sisältämien palvelujen käyttämistä osoitteessa kotikulma.fi.