Siirry sisältöön

Asumisoikeusasunnon vastikkeet

Asumisoikeusasunnon asukkaana maksat kuukausittain käyttövastiketta, joka koostuu hoito- ja perusvastikkeesta.

Asokotien vastikkeet

Käyttövastikkeesta noin 20 % on hoitovastiketta ja noin 80 % perusvastiketta. Asukkaat maksavat käyttövastiketta suhteessa asuntonsa jyvitettyihin neliöihin. Tarkistamme vastikkeet kerran vuodessa. Toimimme omakustannusperiaatteella, eli emme tavoittele voittoa vastikkeilla.

Voit tarkistaa oman vastikkeesi määrän ja maksutiedot Kotikulmasta.

Käyttövastike koostuu hoitovastikkeesta ja perusvastikkeesta

Hoitovastike

Hoitovastike on kohdekohtainen vastike, johon jokainen asukas voi vaikuttaa esimerkiksi vedenkulutuksen ja energiansäästön kautta. Hoitovastike koostuu kohteen menoista:

 • Huolto
 • Siivous
 • Jätehuolto
 • Lämmitys
 • Vesi
 • Talosähkö
 • Kohdekohtaiset hankinnat
 • Asukastoiminta
 • Osa vikakorjauksista ja ilkivaltakorjauksista
 • Muut hoitokulut (esim. vihertyöt)

Perusvastike

Perusvastike kattaa kaikki asumisoikeusasuntojen suurimmat kulut. Tarkistamme perusvastikkeen vuosittain jakamalla vuosibudjetin kaikkien Asuntosäätiön asokotien kesken.

Perusvastikkeen suuruuden määrittää kohteen käyttöarvo, joka määritetään suhteessa tasausryhmän muihin kohteisiin. Tasausryhmä tarkoittaa kaikkia Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja. Tasausjärjestelmän avulla vastikkeiden kehitys pystytään pitämään tasaisena, kun esimerkiksi iso remontti ei aiheuta yhtäkkisiä muutoksia yksittäiselle kohteelle. Jokainen kohde hyötyy vuorollaan tasausjärjestelmästä, koska kaikissa kohteissa tulee eteen jossain vaiheessa isoja remontteja.

Käyttöarvoon vaikuttaa muun muassa kohteen sijainti, ikä, kunto, varustelutaso ja alueen kysyntä. Oikein määritelty käyttöarvo tasaa kysyntää ja nostaa asuntojen käyttöastetta, jolloin asumiskustannukset jakautuvat useamman asukkaan kesken. Käyttöasteen noustessa asumiskustannukset laskevat.

Käyttöarvoon vaikuttaa muun muassa kohteen sijainti, ikä, kunto, varustelutaso ja alueen kysyntä.

Perusvastikkeella katetaan esimerkiksi seuraavat kulut:

 • Kunnossapitokorjaukset
 • Muuttokorjaukset
 • Vikakorjaukset
 • Tonttivuokrat
 • Kiinteistövero
 • Kiinteistövakuutus
 • Vahinkovakuutukset
 • Lainat ja pääomakulut
 • Hallintokulut
 • Kirjanpito ja tilintarkastus
 • Perintäkulut
 • Luottotappiot
 • Yhtiöhallinto ja -rahoitus
 • Asokotien asukasyhteistyö
 • Tyhjäkäyttömenetykset
 • Muut hoitokulut

Näin vastikkeiden tasaus tehdään

 1. Tarkistamme perusvastikkeen vuosittain jakamalla vuosibudjetin kaikkien Asuntosäätiön asumisoikeusasuntojen kesken. Hoitovastiketta ei tasata muista kohteista.
 2. Tarkastelemme edellisen vuoden vastiketta suhteessa vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin kuten tehtyihin remontteihin, markkinaehtoisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitykseen ja inflaatiokehitykseen.
 3. Määritämme kohteille käyttöarvon suhteessa tasausryhmään eli kaikkiin Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoihin. Käyttöarvoon vaikuttaa muun muassa kohteen sijainti, ikä, kunto, laatutaso ja alueen kysyntä.
 4. Käyttöarvon perusteella kohteen perusvastike muutetaan tarvittaessa.

Vastikematikan lyhyt oppimäärä

Suomalaisissa kotitalouksissa eniten rahaa kuluu asumiseen. Siksi monia kiinnostaa, miten oman asumisen kulut kehittyvät, miten kunnostustyöt ja remontit rahoitetaan ja miten kustannukset näkyvät asuntojen vastikkeissa.

Asokotien vastikkeet maltillisia – Näin ne ovat kehittyneet

Kun Asuntosäätiön käyttövastikkeiden nousua tarkastelee pidemmältä ajalta, käyrän näkee nousevan hyvin hitaasti. Kymmenessä vuodessa keskimääräinen käyttövastikkeen neliöhinta on noussut vajaat 1,3 euroa.