Siirry sisältöön

Asuntosäätiös hyresbostäder


Asuntosäätiö har både hyresbostäder med förmögenhetsbegränsning och inkomstbegränsning samt fritt finansierade hyresbostäder. Hyresbostäder med förmögenhets- och inkomstbegränsning har markerats i vår bostadssökning (på finska).

Om bostaden har en förmögenhetsbegränsning baserar sig invånarvalet på behovsprövning och den sökandes förmögenhet. Behovsprövning innebär att den sökandes förmögenhet och behov av bostad beaktas i invånarvalet. De sökande som har störst behov av bostad, är minst bemedlade och har lägst inkomst prioriteras.

När det gäller hyresbostäder med inkomstbegränsning baserar sig invånarvalet på den sökandes inkomst.

Fritt finansierade hyresbostäder har inga förmögenhetsbegränsningar, så de lämpar sig för alla sökande.

Så här ansöker du om en hyresbostad vid Asuntosäätiö

  1. Bekanta dig med våra hyresbostäder i bostadssökningen (på finska).
  2. Lägg till de hyresbostäder du skulle vilja ha i din ansökan. Du kan välja en eller flera bostäder i din ansökan. Bostadsansökan gäller i tre månader.
  3. Om en hyresbostad du har ansökt om är eller ska bli ledig, får du ett bostadserbjudande från oss och vi kommer överens med dig om en visning.
  4. Meddela oss så fort som möjligt om du vill godkänna eller förkasta det bostadserbjudande du har fått.
  5. Du kan underteckna hyresavtalet elektroniskt eller vid Asuntosäätiös byrå i Hagalund, Esbo.