Siirry sisältöön

Vastuullisuus toimintamme ytimessä

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä ja keskeinen arvomme. Vastuullisuusohjelmamme kokoaa yhteen vastuullisuutta edistävät suunnitelmat ja toimenpiteet, joiden toteutumista seuraamme vuosittain. Olemme tunnistaneet olennaisuusanalyysin avulla ne aiheet, jotka ovat erityisen tärkeitä sidosryhmillemme, ja joihin voimme toiminnallamme eniten vaikuttaa.

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelma jakautuu neljään teemaan, joita yhdistää Asuntosäätiön alkuperäinen tehtävä: Hyvä koti kaikille. Olemme linkittäneet kunkin teeman YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs), joita olemme sitoutuneet tukemaan.

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelman kuva

Hyvinvoivat ihmiset

Asukkaamme ja työntekijämme ovat tyytyväisiä ja viihtyvät meillä pitkään.

Huomioimme ihmisten erilaisia tarpeita asumisessa ja toimimme läheisessä yhteistyössä asukkaidemme kanssa. Kunnioitamme monimuotoisuutta, kohtaamme ihmiset avoimesti ja ystävällisesti ja asiointi kanssamme on sujuvaa. Työntekijämme voivat hyvin, kehittyvät työssään ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.​

Oikeudenmukaista asumista

Edistämme yhdessä kumppaneidemme kanssa oikeudenmukaista asumista.

Toimimme yhteiskunnan tasa-arvoisuuden puolesta tarjoamalla laadukasta ja kohtuuhintaista asumista mahdollisimman monelle. Kehitämme viihtyisiä, kestäviä ja yhteisöllisiä asuinympäristöjä huomioiden eri ihmisten erilaiset tarpeet ja elämänvaiheet.​

Kestävät kodit

Kaikki kiinteistömme ovat hiilineutraaleja vuonna 2035.

Vastaamme ilmastonmuutokseen vähentämällä toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja kehittämällä ilmastotyötämme kumppaneidemme kanssa. Vähennämme energiankulutusta, suosimme uusiutuvia energialähteitä ja edistämme kiertotaloutta. Autamme asukkaitamme tekemään kestäviä tekoja asumisen arjessa.

Eettinen liiketoiminta

Meidät mielletään kiinteistöalan vastuullisimmaksi toimijaksi vuonna 2025.

Toimimme läpinäkyvästi ja edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Edistämme toiminnallamme vastuullista rakentamista ja hankintaa, ja valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti. Teemme osamme ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla.

Green Officen ympäristökriteerit osana toimintaamme

Asuntosäätiö on WWF:n toimistoille tarkoitetun Green Office -järjestelmän pitkäaikainen jäsen. Green Officeen kuuluminen todentaa sitoumustamme edistää ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja toimitiloissamme sekä työn tekemiseen liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa. Luomme vuosittain ympäristötavoitteet ja raportoimme niiden toteutumisesta WWF:lle, joka suorittaa vuosittain toimistotarkastuksen.

WWF: Green Office -logo.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

Ensimmäisestä vastuullisuusraportin sisältävästä vuosikertomuksestamme löydät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tietoa vastuullisuusohjelmamme toimenpiteistä ja tavoitteista.