Siirry sisältöön

Asuntosäätiös bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsboende kombinerar flexibiliteten i hyresboende och stabiliteten i ägarboende. Bostadsrättsboende är en boendeform där du köper bostadsrätten till en bostad och betalar därefter ett månatligt bruksvederlag.


Bostadsrättsboende är en smidig och säker boendeform som är flexibel i olika livssituationer. I en bostadsrättsbostad betalar du bara en bostadsrättsavgift, som är 15 % av bostadens anskaffningspris, samt ett månatligt bruksvederlag som är billigare än marknadshyrorna i området.

Man ansöker om en bostadsrättsbostad med ett ordningsnummer man får av kommunen. Bostadsrättsbostad kan ansökas av alla som fyllt 18 år och inte har en ägarbostad i det område man ansöker i eller medel att anskaffa en ägarbostad.

Town house

Ett hem som passar just dig

Redan cirka 100 000 finländare har valt att bo i en bostadsrättsbostad. Asuntosäätiö erbjuder bostadsrättsbostäder med bra läge i över 30 orter runt om i Finland. Ditt bostadsrättshem kan ligga i ett höghus, radhus eller parhus – vilket som bäst passar dig och din familj. Du kan inreda ditt hem som du vill i enlighet med våra anvisningar för renoveringsarbeten.

Door

Förutsebara boendekostnader

I en bostadsrättsbostad betalar du bara en bostadsrättsavgift, som är 15 % av bostadens anskaffningsvärde, samt ett månatligt bruksvederlag. Det finns inga inkomstgränser, och förmögenhetsgränserna gäller inte sökande som är över 55 år gamla. När du köper en bostadsrättsbostad förlorar du inte skatteförmånerna för köpare av första bostad, och bostadsrättsbostaden kan vid behov användas som säkerhet för ett lån. Vid behov kan du även ansöka om bostadsbidrag från FPA.

Flexibelt boende

Vid behov kan du avstå från din bostad inom tre månaders tid. Då får du tillbaka den bostadsrättsavgift du betalat, justerad med byggnadskostnadsindex. Du kan även hyra ut din bostadsrättsbostad tillfälligt, överföra den till en familjemedlem efter två års boende eller lämna den i arv.

Så här ansöker du om en bostadsrättsbostad

  1. Ansök om ett ordningsnummer från ARA-ordningsnummerregister.
  2. Bekanta dig med bostäderna i vår webbtjänst och fyll i bostadsansökan (på finska). Du får bättre möjligheter att få en bostad om du lägger till flera bostäder i din ansökan. Du kan ansöka om bostäder från upp till tio objekt. Du kan göra ändringar i din ansökan i efterhand. Ansökningar med ARAs ordningsnummer gäller i två år. Ansökningar med kommunens ordningsnummer är giltiga till 31.12.2023.
  3. Om du ansöker om lån från banken för bostadsrättsavgiften är det bra att ansöka om lånelöfte på förhand. När en lämplig bostad hittas får du bostaden snabbare om du redan har ett lånelöfte.
  4. Du får ett bostadserbjudande från oss när en av de bostadsrättsbostäder som du ansökt om blir eller ska bli ledig. Om det finns många sökare skickar vi erbjudandet till de sökande som har de minsta ordningsnumren. Den sökande med det minsta ordningsnumret får bostadsrätten.
  5. Godkänn bostadserbjudandet preliminärt och besök bostaden. Om du vill ha bostaden och du har det minsta ordningsnumret, skickar vi ett reserveringsbrev och en förmögenhetsutredning till dig.
    I förmögenhetsutredningen behandlas de fastigheter, aktier, fonder och skulder som den sökande eventuellt har. Gällande dessa ska du lämna in aktuella bilagor av vilka det gängse värdet för din förmögenhet framgår. Du ska även bifoga en kopia av den förhandsifyllda skattedeklarationen för det föregående året. Den får man enklast från tjänsten MinSkatt.
  6. Vi kontrollerar ditt ordningsnummer och att villkoren för bostadsrätten uppfylls. Underteckna bostadsrättsavtalet och betala bostadsrättsavgiften när vi har godkänt din bostadsrätt. Hela bostadsrättsavgiften ska betalas på en gång.