Siirry sisältöön

Asuntosäätiö työpaikkana

Tällä sivulla voit tarkastella avoimia työpaikkoja ja tutustua meihin työnantajana. Asuntosäätiöllä työskentelee noin 140 asumisen ja rakentamisen ammattilaista. Työnteko meillä koetaan merkitykselliseksi, ja kollegojen tiimirajat ylittävä tuki on meillä vahvasti läsnä työn arjessa.

Panostamme osaamisemme kehittämiseen

Panostamme henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon järjestämällä valmennuksia ja kannustamalla henkilöstöä osallistumaan ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin. Huolehdimme myös esihenkilötyön säännöllisestä kehittämisestä.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Tarjoamme henkilöstöllemme tavallista kattavamman työterveyshuollon, laajan terveysturvavakuutuksen sekä hammashuoltoedun. Tuemme henkilöstön urheilu- ja virkistystoimintaa, jonka käytännön organisoinnista vastaa vapaa-ajan toimikunta. Haluamme panostaa myös tiimien hyvinvointiin ja yhteishenkeen tukemalla yhteistä toimintaa.

Meillä on käytössämme lounas-, liikunta- ja kulttuuriedut sekä loma-asunto, jota henkilökuntamme voi vuokrata.

Tavoitteena paras työntekijäkokemus

Asuntosäätiölle on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti poikkeuksellisen hyvästä työntekijäkokemuksesta. Sertifikaatti myönnetään organisaatioille, joiden yrityskulttuuria on johdettu erinomaisella työntekijäymmärryksellä.

Future Workplaces -sertifikaatti ansaitaan Siqni-henkilöstökyselyn perusteella. Siqni-kysely kartoittaa, mitkä ovat yrityksen työntekijöille merkityksellisimpiä tekijöitä työssä, ja miten nämä merkityksellisimmät asiat toteutuvat nykyisessä työyhteisössä.

Logo, jossa lukee "Future Workplaces".

Avoimet työpaikat

Ilmoitamme tässä avoimista työpaikoistamme.

Voit myös lähettää meille avoimen hakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, jos meillä vapautuu sinulle sopiva tehtävä.

Ota yhteyttä

henkilöstöpäällikkö

Minna Saarni

Millaisissa eri tehtävissä Asuntosäätiössä työskennellään?

Asumisneuvoja tukee asukkaita kaikissa elämänvaiheissa

Elina Sahikoski työskentelee Asuntosäätiöllä asumisneuvojana. Asumisneuvojan ydintehtävä on asumisen jatkumisen turvaaminen asukkaille. Elämänhallinnan heiketessä asukas saa tukea asumisneuvojalta ja haasteisiin pyritään löytämään yhdessä asukkaalle sopiva ratkaisu.

Asukasmanageri huolehtii asukkaiden äänten kuulumisesta

Pekka Kivistö työskentelee Asuntosäätiöllä asukasmanagerina. Asukasmanagerin tehtäviin kuuluu pitää yllä asukkaiden ja Asuntosäätiön välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Työ on monipuolista ja se saa Kivistön viihtymään työssään. 

Ylläpitopäällikkö pitää huolta, että kiinteistöt pysyvät kunnossa

Timo Helvelahti työskentelee Asuntosäätiöllä ylläpitopäällikkönä. Koko teknisen isännöinnin tiimin tärkeimpiä tehtäviä ovat kiinteistöjen ja asuntojen kunnossapito. Laadusta ei Asuntosäätiöllä tingitä, vaan erilaiset korjaushankkeet tehdään aina huolella alusta loppuun.

Isännöitsijän tärkein tehtävä on pitää huolta viihtyvyydestä

Herkko Korhonen isännöi Helsingissä ja Vantaalla tällä hetkellä yhteensä 40 Asuntosäätiön kiinteistöä. Työssään Korhonen nauttii erityisesti siitä, että pääsee tapaamaan paljon erilaisia ihmisiä. Isännöitsijänä hänen tärkein tehtävänsä on pitää huolta siitä, että asukkaat viihtyvät kodeissaan.

Myyntineuvottelija tarjoaa hyvää asumista kaikille

Laura Jaakkola työskentelee Asuntosäätiöllä asuntojen myynnin parissa. Oma koti merkitsee hänelle itselleen turvallisuutta ja pysyvyyttä. Työssään hän pääsee tarjoamaan tätä myös Asuntosäätiön asiakkaille.

Rakennuttaja-asiamies hoitaa asuntotuotannon hallinnollisia tehtäviä

”Työhöni kuuluu tontin hankintaan, rahoitukseen, hallintoon ja markkinointiin liittyviä tehtäviä niin vapaarahoitteisten kuin valtion tukeman asuntotuotannon osalta”, kertoo rakennuttaja-asiamies Anu Haantio.

Asuntosäätiö työntekijän silmin

Katso videolta, miten työtekijämme kuvailevat meillä työskentelyä.