Siirry sisältöön

Asukastoiminta

Toivotko pihallesi istutuslaatikkoa tai haluaisitko järjestää puutarhajuhlat naapureidesi kanssa? Haluaisitko ymmärtää paremmin kotitalosi asioita? Asukastoiminnassa pääset vaikuttamaan oman kotitalon asioihin ja arkeen.

Asukastoiminnassa voit vaikuttaa kotitalosi asioihin

Asukastoiminta voi olla juuri sinun ja naapureidesi näköistä toimintaa, johon voivat osallistua kaikki halukkaat asukkaat. Suositeltavaa on myös asukastoimikunnan nimeäminen. Asukastoimikunta toimii viestinviejänä asukkaiden ja Asuntosäätiön välillä. Asumisoikeusasunnoissa ja valtion tukemissa vuokra-asunnoissa isännöitsijä kutsuu koolle vuosittaisen asukaskokouksen, jossa asukastoimikunta yleensä valitaan.

Asukastoiminnan hyötyjä

  • Asukkaiden aktivoituminen yhteisistä asioista huolehtimiseen
  • Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kehittyminen
  • Ymmärrys oman talon asioista kasvaa
  • Talossa ilmenevien haasteiden, kuten ilkivallan tai häiriöiden ennaltaehkäisy
  • Yhteiseen tekemiseen, kuten pihatalkoisiin tai yhteisiin kerhoihin innostaminen
  • Asukkaiden ja Asuntosäätiön välisen tiedonkulun ja luottamuksen kasvu

Lisätietoa asukastoimikunnasta löydät Kotikulmasta sekä oman kotitalosi isännöitsijältä. Isännöitsijän tiedot löydät oman talosi yhteystiedoista.

Asukasdemokratia

Asokodeissa sekä valtion tukemissa vuokrakodeissa (ARA-asunnoissa) noudatetaan yhteishallintolakia, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

Yhteishallintolain mukainen asukasdemokratia mahdollistaa asukkaille muun muassa toimimisen eri toimielimissä sekä mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksestä, talon pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmista sekä huoltosopimuksen sisällöstä.

Alueellinen ja valtakunnallinen asukastoiminta asokodeissa

Asokotien asukastoimikuntien puheenjohtajat kokoontuvat alueellisesti kerran vuodessa. Lisäksi keskimäärin viisi kertaa vuodessa kokoontuu asukkaiden ja Asuntosäätiön välinen Asofoorumi, jonka edustajat koostuvat puheenjohtajien tapaamisessa valituista osallistujista.