Siirry sisältöön

Kuoleman kohdatessa

Miten toimia, kun asokodissa asuva läheinen menehtyy? Tältä sivulta löydät ohjeita, joiden avulla asiointi kanssamme helpottuu.

Mitä asumisoikeusasunnolle tapahtuu asumisoikeuden haltijan menehtyessä?

Asumisoikeuden haltijan menehtyessä asumisoikeudesta käydään siirto- tai luopumiskäsittely, jossa menehtyneen henkilön asumisoikeussopimus joko

 • siirretään toiselle henkilölle tai
 • irtisanotaan eli luovutetaan takaisin Asuntosäätiölle.

Kuolinpesä tarkoittaa kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Asumisoikeusasunto kuuluu tähän kokonaisuuteen. Asiayhteydestä riippuen kuolinpesällä voidaan tarkoittaa myös kaikkia kuolinpesän osakkaita yhteisesti.

Kuolinpesän osakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on tai saattaa olla oikeus menehtyneen henkilön omaisuuteen. Kuolinpesän osakkaita ovat henkilön perilliset, eloonjäänyt puoliso avio-oikeuden nojalla sekä mahdollinen yleistestamentin saaja tai saajat.

Mitä tapahtuu ensimmäiseksi kuolemantapauksen sattuessa? Tarvitsenko omaisena asian selvittämiseen heti kirjallisia dokumentteja?

Kuolinpesän käsittely alkaa useimmissa tapauksissa vainajan omaisen tai omaisten yhteydenotosta asiakaspalveluumme, jolloin saamme tiedon asukkaan menehtymisestä.  

Jotta voimme antaa omaisille tietoja asumisoikeussopimukseen liittyen, tulee omaisen tai omaisten toimittaa meille virkatodistus. Virkatodistuksella varmistamme, että yhteyttä ottanut henkilö kuuluu vainajan kuolinpesään, ja on siten oikeutettu saamaan asumisoikeussopimukseen liittyviä tietoja. Kuolinpesään kuuluvat voivat myös valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön tai tahon saamaan sopimusta koskevia tietoja.

Mitä dokumentteja asumisoikeudesta luopumiseen tarvitaan?

Kun kuolinpesä haluaa luovuttaa asumisoikeuden takaisin Asuntosäätiölle, tulee kuolinpesään kuuluvien toimittaa meille:

 • kirjallisesti täytetty luopumisilmoitus kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoituksilla. Osakkaat voivat myös valtuuttaa yhden henkilön allekirjoittamaan luopumisen valtakirjalla, jossa tulee olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset,
 • katkeamaton virkatodistusketju vainajan 15-ikävuodesta kuolemaan saakka sekä
 • tieto testamentista. Tarvitsemme kuolinpesän osakkaiden ilmoituksen siitä, että tiedossa ei ole testamenttia tai tiedon mahdollisesta testamentista. Ns. yleistestamentin saaja on pesän osakas, joten hänenkin tulee allekirjoittaa luopumisilmoitus tai valtakirja. Testamentista tulee lisäksi toimittaa kopio.

Asumisoikeudesta luopuminen voidaan ottaa käsittelyyn, kun olemme vastaanottaneet yllä mainitut kirjalliset dokumentit. Dokumenttien toimittamisen jälkeen asumisoikeussopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Jotta voimme palauttaa asumisoikeusmaksun kuolinpesälle, tulee kuolinpesän osakkaiden toimittaa meille ennen asumisoikeussopimuksen päättymistä:

 • alkuperäinen asumisoikeussopimus sekä
 • perukirja.

Mitä dokumentteja asumisoikeuden toiselle henkilölle siirtämiseen tarvitaan? Kenelle asumisoikeuden voi siirtää?

Asumisoikeussopimuksen voi siirtää vainajan puolisolle, sukulaiselle etenevässä tai takenevassa polvessa tai asunnossa vakituisesti asuvalle. Kun kuolinpesä haluaa siirtää asumisoikeuden toiselle henkilölle, tulee kuolinpesään kuuluvien toimittaa meille:

 • kirjallisesti täytetty siirtolomake kaikkien pesän osakkaiden allekirjoituksilla
 • perukirja
 • pesän jakokirja sekä
 • alkuperäinen asumisoikeussopimus, mikäli se on käsin allekirjoitettu.

Helpdesk

Kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Asuntosäätiön palvelunumero

09 4246 9333

asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi

Autamme kaikissa asumiseen ja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa arkisin klo 9–13.