Siirry sisältöön

Peruskorjaushankkeiden prosessi

Olemme alkaneet peruskorjata 1990-luvulla rakennettuja asuntoja ja kiinteistöjä, ja tavoitteenamme on saada korjaukset päätökseen 2030-luvulla. Toteutamme peruskorjaukset pääsääntöisesti kiinteistöjen ikäjärjestyksessä.

Miten peruskorjaushanke käynnistyy?

Asuntosäätiö ei peruskorjaa kiinteistöjä omalla rahallaan, vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korkotuen ja takauksen kuhunkin peruskorjaushankkeeseen kohdekohtaisesti. Korkotukilainan osuus on 95 %. ARA on valtion asuntohallinnon keskusvirasto.

  1. Hankesuunnittelu on peruskorjaushankkeen ensimmäinen vaihe ja siinä päätämme mm. peruskorjauksen sisällön ARAn määritysten mukaisesti. Hankesuunnittelu perustuu ulkopuolisen toimijan tekemään kuntoarvioon ja mahdollisiin kuntotutkimuksiin. Hankesuunnitteluvaiheen päätteeksi haemme ARAlta ehdollisen lainavarauksen korjausten takaamiseksi. Tämä vaihe kestää korkeintaan 12 kuukautta.
  2. Mikäli saamme ARAlta hyväksynnän alustavalle suunnitelmalle, alamme suunnitella peruskorjaushanketta yksityiskohtaisemmin. Tämä vaihe kestää arviolta 6 kuukautta.
  3. Suunnittelu päättyy urakkakilpailutukseen, ja urakoitsijan valinnan jälkeen haemme ARAlta vielä lopullisen hyväksynnän hankkeelle ja sen kustannuksille. Tämä vaihe kestää korkeintaan 6 kuukautta.
  4. Mikäli saamme ARAlta hyväksynnän, alamme valmistelemaan hanketta. Järjestämme vähintään kaksi kuukautta ennen peruskorjausta asukastilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin peruskorjaushankkeesta.

On hyvä huomioida, että hankesuunnittelusta peruskorjauksen alkamiseen voi kulua aikaa jopa kaksi vuotta. Koska prosessi on pitkä, tiedotamme asukkaita säännöllisin väliajoin hankkeen etenemisestä.

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen uudisrakentamiseen kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan (Valtiokonttori / ARA) jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Mikäli ARA ei hyväksy lainaa kohdissa 2. tai 4., emme valitettavasti voi toteuttaa peruskorjausta. Vastuullisena kiinteistönomistajana pyrimme kuitenkin pitämään kiinteistömme hyvässä kunnossa, joten peruskorjauksen peruuntuessa kokonaan teetämme tarvittavat korjaukset erillisinä korjauksina.