Siirry sisältöön

Asumisoikeuslain uudistus

Asumisoikeuslaki uudistui

Toukokuussa 2021 vahvistettu uusi asumisoikeuslaki lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yksinkertaistaa asukasvalintaa. Uudella asumisoikeuslailla halutaan varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva, kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.

Asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Asumisoikeussopimukset ovat jatkossakin kaikissa tapauksissa pysyviä, eikä niitä voida irtisanoa.

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnon hakijoille

  • Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa on siirrytty 1.9.2023 kahden vuoden määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja ARAn valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään.
  • 1.9.2023 alkaen järjestysnumero haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta.
  • Jos sinulla on kunnalta saatu pysyvä järjestysnumero, se on käytettävä viimeistään 31.12.2023. 1.1.2024 alkaen asumisoikeusasuntoa voi hakea vain ARAn numerolla.
  • Siirtymäaikana 1.9.2023 – 1.1.2024 kunnilta saadut järjestysnumerot ovat haussa etusijalla.
  • Uudistuksen myötä myös asunnon hakeminen saman asumisoikeuskohteen sisällä helpottuu. Asumisoikeuden haltija on 1.9.2023 alkaen etusijalla asuntohaussa, kun hän hakee samasta kohteesta vapautuvaa asuntoa.

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnossa asuvalle

  • Asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Tarkoituksena on esimerkiksi lisätä sähköistä tiedotusta ja luoda asukkaille mahdollisuus valita valvoja valvomaan asumisoikeusyhtiön toimintaa.
  • Asukasedustajien määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa kasvatetaan.
  • Asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin käsittelee jatkossa yhtiötason asioita, kuten korjaussuunnitelmia ja käyttövastikkeiden tasauksen periaatteita.
  • Asumisoikeusasioiden kehittämiseksi perustetaan valtakunnallinen neuvottelukunta, johon osallistuu sekä omistajien että asukkaiden edustajia.
Uuden asumisoikeuslain siirtymävaiheet asukkaille aikajanalla vuosien 2022-2024 aikana.
Uuden asumisoikeuslain siirtymävaiheet (saat kuvan klikkaamalla suuremmaksi).

Järjestysnumerouudistus

Lue lisää järjestysnumerouudistuksesta.

Järjestysnumerot uudistuvat – mitä hyötyä siitä on?

Asumisoikeusasuntojen järjestysnumerojen haku muuttuu syyskuussa 2023. Kerromme, mikä on muutoksen tarkoitus.

Miten järjestysnumero-uudistus vaikuttaa asunnon vaihtoon?

Et tarvitse järjestysnumeroa, jos olet kiinnostunut omassa asumisoikeustalossasi tarjolla olevasta asunnosta tai haluat vaihtaa asuntoa toisen asumisoikeusasujan kanssa. 

Usein kysyttyä järjestysnumero-uudistuksesta

Katso usein kysytyt kysymykset järjestysnumerouudistukseen liittyen.