Verkkopalvelussamme on käyttökatko ma 13.2. klo 8 - ti 14.2. noin klo 10 järjestelmäuudistuksen vuoksi. Käyttökatkon aikana asumisoikeushakemusten lähetys ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa häiriötä.

Siirry sisältöön

Asumisoikeuslain uudistus

Asumisoikeuslaki uudistuu

Toukokuussa 2021 vahvistettu uusi asumisoikeuslaki lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yksinkertaistaa asukasvalintaa. Uudella asumisoikeuslailla halutaan varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva, kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.

Asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Asumisoikeussopimukset ovat jatkossakin kaikissa tapauksissa pysyviä, eikä niitä voida irtisanoa.

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnon hakijoille

  • Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa siirrytään kahden vuoden määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja ARAn valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään.
  • 1.9.2023 alkaen järjestysnumero haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta.
  • Jos sinulla on kunnalta saatu pysyvä järjestysnumero, se on käytettävä viimeistään 31.12.2023.

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnossa asuvalle

  • Asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Tarkoituksena on esimerkiksi lisätä sähköistä tiedotusta ja luoda asukkaille mahdollisuus valita valvoja valvomaan asumisoikeusyhtiön toimintaa.
  • Asukasedustajien määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa kasvatetaan.
  • Asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin käsittelee jatkossa yhtiötason asioita, kuten korjaussuunnitelmia ja käyttövastikkeiden tasauksen periaatteita.
  • Asumisoikeusasioiden kehittämiseksi perustetaan valtakunnallinen neuvottelukunta, johon osallistuu sekä omistajien että asukkaiden edustajia.
Uuden asumisoikeuslain siirtymävaiheet asukkaille aikajanalla vuosien 2022-2024 aikana.
Uuden asumisoikeuslain siirtymävaiheet (saat kuvan klikkaamalla suuremmaksi).