Siirry sisältöön

Arvot, missio, visio ja strategia

Asuntosäätiö – rakennusalan ja asumisen kehittäjä

Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Tarjoamme noin 18 000 kotia eri puolilla Suomea, yhteensä 32 paikkakunnalla. Asunnoissamme asuu noin 35 000 asukasta.

Suurin osa asunnoistamme on asumisoikeusasuntoja, mutta meillä on myös vuokra- ja omistusasuntoja. Käynnistämme vuosittain noin 400 uuden asunnon tuotannon.

Olemme yleishyödyllinen toimija, eli emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua. Käytämme toiminnastamme saamamme varat omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden asuntokannan rakennuttamiseen.

Arvomme ohjaavat toimintaamme

Asiakaskeskeisyys

Olemme asiakaskeskeisiä; asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet kiinnostavat meitä, ja haluamme tarjota parhaita ratkaisuja ja parasta palvelua asukkaan eduksi.

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja se näkyy valinnoissamme, jotka koskettavat niin taloutta, sosiaalisia kuin ympäristökysymyksiä.

Oikeudenmukaisuus

Olemme oikeudenmukaisia; toimimme yleishyödyllisyysperiaatteella työskennellen kaikin tavoin sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus hyvään kotiin ja työyhteisöön.

Missio

Hyvä koti kaikille

Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja.

Visio

Parasta asumista elämän eri vaiheisiin

Kehitämme asumista ja turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä yhdessä asukkaiden, kaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Strategiamme kulmakivet

  • Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja. Kehitämme turvallisia, kohtuuhintaisia ja kestäviä asuinympäristöjä.
  • Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä: hyvinvoivat ihmiset, kestävät kodit, oikeudenmukainen asuminen ja eettinen liiketoiminta.
  • Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Päämääränämme on tyytyväinen ja pitkäaikainen asukas.
  • Vahvalla osaamisella, hyvällä johtamisella ja toiminnan virtaviivaistamisella palvelemme asiakkaitamme paremmin koko asumisen elinkaaren ajan.

Rakennamme kilpailuetumme asiakaskeskeisyyteen, vastuullisuuteen, asumisen elinkaareen ja innostavaan yrityskulttuuriin. Kilpailuetujen ympärille laaditut kehitysohjelmat kirittävät strategiamme toteuttamista.

Asiakaskeskeisyys

Asiakaskeskeisyydessä kehitämme toimintatapaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi niin, että vuorovaikutus perustuu vahvaan asiakasymmärrykseen ja asiakaskokemuksen keskiössä ovat innovatiiviset palvelut ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Vastuullisuus

Vastuullisuudessa korostuvat Asuntosäätiön arvopohjainen olemassa­­olon tarkoitus sekä Asuntosäätiön tunnettuus ja luotettavuus.

Asumisen elinkaari

Asumisen elinkaaressa keskiössä ovat aktiivinen maanhankinta ja maavarannon kehittäminen, uusien asuntojen rakennuttaminen kaupunkikeskuksiin sekä tehokas PTS-toimintamalli ja viihtyvyysremontit.

Innostava yrityskulttuuri

Innostavaa yrityskulttuuria vahvistamme valmentavalla johtamisella, moni- ja syväosaamisella sekä tähtäämällä alan parhaaksi työpaikaksi.

Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Aidosti yleishyödyllistä toimintaa