Siirry sisältöön

Uratarina: Elina Sahikoski, asumisneuvoja

Asumisneuvoja tukee asukkaita kaikissa elämänvaiheissa

Elina Sahikoski työskentelee Asuntosäätiöllä asumisneuvojana. Asumisneuvojan ydintehtävä on asumisen jatkumisen turvaaminen asukkaille. Elämänhallinnan heiketessä asukas saa tukea asumisneuvojalta ja haasteisiin pyritään löytämään yhdessä asukkaalle sopiva ratkaisu.

”Tavoitteena on, että asukas pystyisi asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Kenelle tahansa voi tulla elämässä hetkiä, jolloin oma jaksaminen, toimintakyky ja elämänhallinta on koetuksella. Silloin asumisneuvoja voi tukea avun etsimisessä”, Sahikoski kertoo.

Asumisneuvojan työtehtäviin kuuluu pitkälti verkostotyö sekä palveluohjaus. Asukkaiden ikääntyessä voi toimintakyyn kanssa tulla haasteita ja osalla asukkaista ei ole turvaverkkoa, johon tukeutua. Silloin asumisneuvoja avustaa asukkaita julkisten palvelujen, kuten sosiaalihuollon piiriin.

”Usein asukas voi jatkaa asumista kotona vielä vuosia, kun hänelle löydetään sopivat tukipalvelut kotiin”, Sahikoski sanoo.

Toimistotöitä ja asukastapaamisia

Elina Sahikoski on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja hän on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta asumisneuvonnan parissa. Sahikoski on Asuntosäätiön ensimmäinen asumisneuvoja ja hän on toiminut pestissään reilun vuoden ajan.

”Minulla on aiempia opintoja myös rakennustekniikan puolelta. Kiinnostuin asumisneuvojan työstä, koska pääsen roolissani yhdistämään sosiaalialan osaamiseni rakennus- ja kiinteistöalan tuntemukseeni”, Sahikoski kertoo.

Sahikoski kertoo, että hän pitää erityisesti työnsä vaihtelevuudesta. Toimistotyön lisäksi hän käy usein tapaamassa asukkaita yhdessä isännöitsijän kanssa. Usein paikalla on myös asukkaan palveluverkostosta henkilö, esimerkiksi sosiaaliohjaaja tai asukkaan läheinen.

”Uskon siihen, että vaikeisiinkin asioihin löydetään ratkaisu, kun niitä pohditaan yhdessä asukkaan kanssa”, Sahikoski toteaa.

Hyvää asumista kaikissa elämäntilanteissa

Asuntosäätiön tavoitteena on, että asukkaat ovat tyytyväisiä ja asuvat kodeissaan pitkään. Siksi on tärkeää, että asukasta tuetaan myös silloin, kun elämä kolhii. Sahikoski kertoo, että hän pyrkii työssään kaikin tavoin siihen, että vaikeatkin tilanteet saadaan selvitettyä ja että asuminen olisi hyvää Asuntosäätiöllä kaikissa elämäntilanteissa.

”Minulle on tärkeää, että työnantajallani on hyvä arvopohja sekä yhteiskunnallinen tarkoitus. Voiton tavoittelun sijaan keskitytään tärkeimpään eli itse asukkaaseen. Voin ilokseni todeta, että Asuntosäätiöllä tämä toteutuu”, Sahikoski päättää.