Siirry sisältöön

Asuntosäätiön Toimintaohje

Toimintaohjeemme

Asuntosäätiö on sitoutunut vastuulliseen ja eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu Toimintaohjeeseemme

Noudatamme eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassamme. Toimin­taoh­jeemme takaa liike­toi­mintamme rehel­li­syyden ja eetti­syyden, ja se perustuu Asuntosäätiön arvoihin: asiakaskeskeisyyteen, vastuul­li­suu­teen ja oikeudenmukaisuuteen.

Toimimme asiakaskeskeisesti

Asiakkaamme voivat luottaa meihin. Toimimme ja viestimme avoimesti ja totuudenmukaisesti. Kohtelemme asiakkaitamme tasavertaisesti. Emme myöskään tee lupauksia, joita emme voi pitää. Asiointi kanssamme on sujuvaa ja miellyttävää. Kehitämme toimintaamme asiakkaidemme parhaaksi. Keräämme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta ja kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme palautteen perusteella.

Arvostamme toisiamme

Asuntosäätiössä pidetään huolta henkilöstön osaamisesta sekä kannustavasta ja oikeudenmukaisesta henkilöstöpolitiikasta.

Noudatamme työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja yhdistymisvapautta sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määräyksiä ja muita kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia.

Emme hyväksy työpaikallamme minkäänlaista syrjintää, hyökkäävää tai häiritsevää käytöstä, ja meillä on selkeät toimintamallit ja ohjeet epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi henkilöstöohjeistuksissamme. 

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimintamme on järjestetty terveellisesti, turvallisesti, ekologisesti ja kestävällä tavalla.

Olemme vastuullisia

Huomioimme toiminnassamme vastuullisuuden talouden, ympäristön ja sosiaalisten asioiden näkökulmasta. Edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä.

Toimimme luotettavien liikekumppaneiden kanssa, jotka ottavat toiminnassaan huomioon ympäristön ja ihmiset, noudattavat sovellettavia lakeja ja ovat sitoutuneet eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Noudatamme lakeja

Me Asuntosäätiössä noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja toimintaohjeitamme.
Vaadimme samaa myös kumppaneiltamme. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme toimimaan säännösten edellyttämää tasoa eettisemmin. 

Me kunnioitamme omia ja toisten oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja patentteja. Noudatamme niitä suojelevia lakeja ja sääntelyä.

Emme tarjoa, anna tai vastaanota lahjuksia

Meillä on Asuntosäätiössä nollatoleranssi lahjontaan ja korruptioon. Olemme sitoutuneet toimimaan ammattimaisesti, reilusti ja rehellisesti kaikessa toiminnassamme. Me emme tarjoa, anna, ota vastaan tai pyydä lahjuksia, tai muillakaan keinoin tavoittele sopimatonta hyötyä.

Me emme ota vastaan tai anna liikelahjoja, palkkioita, aterioita, virvokkeita, viihdykkeitä tai muita etuja, joita voidaan aiheellisesti pitää epäreiluina liikekannustimina, rikkovat lakia, ohjeistuksiamme tai voivat aiheuttaa haittaa maineellemme.

Vältämme eturistiriitoja

Me vältämme eturistiriitoja, jotka vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa kykyymme tehdä puolueettomia ja reiluja päätöksiä työssämme. Eturistiriidan saattaa aiheuttaa esimerkiksi lahjoitus, sponsorointi tai merkittävä sopimus. Ylläpidämme lähipiirirekisteriä ja lähipiiriohjetta.

Olemme sitoutuneet reiluun kilpailuun

Olemme sitoutuneet eettiseen ja reiluun kilpailuun. Me emme vaikuta osto- tai myyntihintoihin tai jaa markkinoita yhdessä kilpailijoidemme kanssa. Me noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakeja.

Suojelemme luottamuksellista tietoa

Olemme sitoutuneet pitämään salassa Asuntosäätiön liikesalaisuudet sekä kaikki muut luottamukselliset toiminnassamme saamat tiedot.

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä sekä Asuntosäätiön henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

Suojaamme tiedot tietoturvauhilta sekä luvattomalta ja laittomalta käytöltä sääntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesti.

Vaalimme mainettamme

Vaalimme Asuntosäätiön mainetta toimimalle eettisesti sekä hyvällä ja läpinäkyvällä hallintotavalla.

Huolehdimme Asuntosäätiön omaisuudesta ja resursseista. Ymmärrämme, että Asuntosäätiön omaisuus, mukaan lukien aineeton pääoma, resurssit, tilat, rakennukset ja laitteet, on tarkoitettu liiketoiminnan tarkoituksiin. Emme käytä Asuntosäätiön omaisuutta tai resursseja laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin.

Rakennamme brändiämme ennen kaikkea arvojemme, visiomme ja missiomme pohjalta. Viestintämme on avointa ja ennakoivaa. Asuntosäätiön tuotteet ja palvelut esittelemme todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita.

Ilmoituskanava

Asuntosäätiöllä on väärinkäytöksistä ilmoittamista varten käytössään ilmoituskanava. Ilmoituskanava on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Asuntosäätiön vastuuhenkilölle.