Yleistä

Uuden, valmiin asunnon kauppa

Valmiiseen, uuteen asuntoon pääset muuttamaan heti kaupanteon jälkeen. Kaupanteossa siirretään omistusoikeus myyntihinnan maksua vastaa ostajalle. Varainsiirtoveron, 2 % velattomasta kauppahinnasta, maksaa ostaja 2 kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Uuden, rakenteilla olevan asunnon kauppa

Uuden, rakenteilla olevan asunnon ostaminen on monille meistä ainutkertainen kokemus. Suunnitteluaikaa on tällöin enemmän ja mahdollisuuksia vaikuttaa rakentamisen alkuvaiheessa mm. tulevan asunnon materiaalivalintoihin. Kohteen muutostyöinsinööri on ostajan apuna lisä- ja muutostöihin liittyvissä asioissa. Rakenteilla olevan asunnon ostamiseen liittyy paljon erilaisia termejä, joihin on hyvä tutustua jo ennalta uutta asuntoa ostettaessa.

RS-järjestelmä

Ostajan kannalta uuden asunnon kauppa voidaan jakaa kahteen tyyppiin: RS-kohteet ja valmiiksi rakennetut kohteet, jotka myydään vasta valmiina. RS-kohteet myydään rakentamisen aikana ja niissä on ostajan ja yhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät.

RS-pankki valvoo rakentamisaikataulua ja säilyttää asuntokauppalain vaatimat turva-asiakirjat. Myyjän on lisäksi toimitettava pankille suorituskyvyttömyysvakuus, joka on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.

Asuntokauppalain 2 luvussa on määritelty rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajan suojamääräykset.

  1. Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti.
  2. Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai lääninhallitukseen. Turva-asiakirjat muodostavat hankkeen toteutuksen kehyksen. Turva-asiakirjoja ovat mm. vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot ja asiapaperit, rakennuslupa lupapiirustuksineen, urakkasopimus sekä erikoistyöselostukset.
  3. Myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet.
  4. Ostajilla on oikeus valita osakkeenostajien kokouksessa omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

Asuntosäätiön myytävät omistusasuntouudiskohteet ovat kaikki RS-kohteita. 

Ennakkomarkkinointi

Ennakkomarkkinointi aloitetaan ennen rakentamista ja sen avulla selvitetään tulevan rakennuskohteen kysyntää. Ennakkomarkkinoinnin aikana tulevasta kohteesta on käytössä alustavat hinta- yms. tiedot, jotka saattavat muuttua ennen aloittamispäätöksen tekemistä.

Ennakkomarkkinoinnin aikana otetaan ennakkovarauksia ja maksetaan varausmaksu, mutta mikäli kohteen rakentaminen peruuntuu tai ostaja haluaa perua varauksensa, maksu palautetaan ostajalle. Jos kauppa kuitenkin toteutuu, maksettu varausmaksu luetaan osaksi kauppahintaa.

Varausmaksu ja ennakkovarausmaksu

Ennakkovaraussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksettu ennakkovarausmaksu ei ole ostajaa sitova, vaan se palautetaan ostajalle, jos ostaja peruukin varauksensa. Varausmaksu ei myöskään velvoita myyjää rakentamaan kohdetta. Mikäli kauppa tehdään, maksettu varausmaksu luetaan osaksi kauppahintaa.

Myyntihinta ja velaton myyntihinta

Myyntihinta (=kauppahinta) maksetaan myyjälle kauppakirjassa luetelluissa erissä kohteen rakentamisen edistymisaikataulussa. Viimeisin erä (n. 10%) myyntihinnasta maksetaan kohteen valmistuessa. Velattomaan myyntihintaan sisältyy myyntihinta ja yhtiön lainaosuus. Lainaosuuden voi yleensä maksaa pois joko kokonaan tai osittain kohteen valmistuessa tai myöhemmin yhtiön määrääminä aikoina. Mikäli lainaosuutta ei maksa pois, maksetaan yhtiölle rahoitusvastiketta kuukausittain. Aluksi maksetaan vain korkojen määrä, myöhemmin maksettavaksi tulee myös lainan lyhennykset. Kohteen hinnastosta ja liitteestä löytyy tarkemmat tiedot koroista ja lyhennyksien aikataulut ja arviot kustannuksista.

Hoito- ja pääomavastike

Hoitovastike sisältää mm. isännöinnin, kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon, jätehuollon, yhteisten tilojen sähköt ja siivoukset, kiinteistöveron ja vakuutukset. Mikäli yhtiö rakennetaan vuokratontille, sisällytetään hoitovastikkeeseen myös tontinvuokraosuus. Pääomavastike sisältää taloyhtiön lainasta huoneistoon kohdistuvat korko- ja lyhennyskustannukset. Huoneistoon kohdistuvan lainaosuuden voi maksaa joko kerralla tai osittain pois, joko asunnon valmistumisen yhteydessä tai myöhemmin yhtiön määrääminä aikoina. Mikäli maksaa lainaosuutensa kokonaan pois, pääomavastiketta ei makseta.

Vakuudet

Yhtiön perustajaosakkaan eli myyjän on asetettava yhtiön ja ostajien hyväksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet. Myynnin alkaessa myyjä on asettanut suorituskyvyttömyysvakuuden ja rakentamisvaiheen vakuuden. Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamisen yhteydessä tilalle asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Vakuutusasiakirjat kuuluvat turva-asiakirjoihin.

Muutos- ja lisätyöt

Ostajalla on mahdollisuus rakentamisen alkuvaiheessa tehdä ostamaansa asuntoon kauppakirjan liitteenä olevan muutos- ja lisätyöaikataulun puitteissa kustannuksellaan muutos- ja lisätöitä niistä erikseen kirjallisesti sopimalla.

Osakkeen ostajien kokous ja hallinnon luovutus kokous

Osakkeen ostajien kokous pidetään kun vähintään 25% yhtiön asunnoista on myyty. Osakkeenostajien kokouksessa ostajilla on mahdollisuus valita rakennustyöntarkkailija tarkkaileman rakentamisvaiheen teknistä toteutumista ja ylimääräinen tilintarkastaja valvomaan rakennusaikaista taloutta ja rahaliikennettä.

Hallinnon luovutuskokous pidetään n. 3-6 kuukauden kuluttua yhtiön valmistumisesta. Luovutuskokouksessa yhtiön hallinto siirretään yhtiön rakennusaikaiselta hallitukselta asunnon omistajista valittuun hallitukseen.

Varainsiirtovero                              

Varainsiirtovero 2% velattomasta kauppahinnasta maksetaan 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirrosta. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun myyntihinta on maksettu kokonaan myyjälle ja kohde on valmistunut. Varainsiirtovero maksetaan suoraan verottajan tilille ja verottajan leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma toimitetaan myyjälle tai asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle, joka merkitsee ostajan osakasluetteloon. Esitäytetty varainsiirtoverolaskelma maksuohjeineen toimitetaan ostajalle ennen omistusoikeuden siirtymistä (=ennen muuttopäivää).

Ensiasunnon ostaja

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, mikäli olet ensiasunnon ostaja ja kaikki alla luetellut edellytykset täyttyvät:

  1. Omistat ostettavasta asunnosta vähintään 50%.
  2. Olet kaupantekohetkellä 18-39 vuotias.
  3. Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. (poikkeus uudistuotanto!)
  4. Et ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta vähintään 50%.

Vaikka ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, osakehuoneiston ostosta on silti aina toimitettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallintoon.

Asunnon ennakkotarkastus ja muuttotarkastus

Ostajalle järjestetään tilaisuus jo ennen asunnon valmistumista tarkistaa ostamansa asunto ja listata havaitsemansa puutteet ja virheet. Havaitut puutteet ja virheet pyritään korjaamaan ennen asunnon luovutusta. Ostajan tulee tarkistaa asunto heti muuton yhteydessä ja listata havaitsemansa puutteet ja virheet. Kaikki asumista oleellisesti haittaavat virheet korjataan mahdollisimman pian, mutta virheet, joiden ei voida katsoa oleellisesti haittaavan asumista, korjataan viimeistään vuosikorjausten yhteydessä.

Kaikissa mieltä askarruttavissa uuden asunnon ostoon liittyvissä asioissa voit aina kääntyä myyjiemme puoleen. Autamme mielellämme! Rakennusteollisuus RT OY:n julkaisema "Uuden asunnon kauppa - Ostajan opas" tarjoaa myös tietoa uuden asunnon ostoa suunnittelevalle. Opas on ladattavissa Rakennusteollisuuden sivuilta pdf-versiona.

Löydä oma omistusasuntosi Selaa vapaita asuntoja

Apua omistusasunnon etsintään

Autamme sinua mielellämme sopivan omistusasunnon löytämisessä ja kerromme enemmän kohteistamme. Omistusasuntoihin liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia osoitteiseen myynti@asuntosaatio.fi tai olla suoraan yhteydessä myyjiimme. 

Raija Kallasaari

etunimi.sukunimi@asuntosaatio.fi
puhelin 040 519 5179

Päivi Tulokas
etunimi.sukunimi@asuntosaatio.fi
puhelin 020 161 2478