Siirry sisältöön

Vastikkeet nousevat asokodeissa – Miksi ja milloin?

04.10.2023 Kotimaisema Kirjoittaja Tarja Kopra
Asumisoikeusasukkaiden käyttövastikkeet nousevat vuoden 2024 alussa. Syynä ovat lainojen korkeat korot. Asukkaat saavat lokakuun loppuun mennessä kirjeen, jossa kerrotaan tarkat tiedot vuoden 2024 vastikkeista.

Vastikkeista kertoo asiantuntijamme, Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala

1. Miksi vastikkeet nousevat?

Merkittävä osa Asuntosäätiön menoista on lainanhoitokuluja: korkoja ja lyhennyksiä. Joudumme korottamaan käyttövastiketta, koska korkeat korot ovat nostaneet lainanhoitokuluja merkittävästi.  

Korot ovat vuoden sisällä nousseet lähes nollasta. Esimerkiksi 12 kuukauden euribor on noussut viime vuoden kesän noin prosentista yli neljään prosenttiin.  

Myös voimakas yleinen hintojen nousu on tuonut painetta vastikkeisiin. Erityisesti lämmitysenergia, joka on hoitokulujen suurin kuluerä, on kallistunut voimakkaasti viime vuosien aikana. 

Tämän vuoden alussa asokotiemme vastikkeet nousivat 4,3 prosenttia, mutta tämä maltillinen korotus ei ikävä kyllä riittänyt kattamaan lainanhoitokuluja eikä korkeita energiakustannuksia.  

Korotukset ovat ylipäätään olleet kohtuullisia, ja ovatpa keskimääräiset käyttövastikkeet joskus jopa laskeneet. Näin on voinut käydä esimerkiksi korkojen laskun tai korjausten määrän vuosittaisen vaihtelun takia. 

2. Nousevatko kaikkien talojen vastikkeet vai koskeeko korotus vain tiettyjä kohteita? 

Korotus koskee kaikkia 17 000 asumisoikeuskotiamme. Sen suuruus vaihtelee kohdekohtaisesti. Asukkaat saavat lokakuun loppuun mennessä kirjeet, joissa kerrotaan vuoden 2024 käyttövastikkeen määrä.  

3. Miksi vastike nousee vanhoissakin asumisoikeustaloissa, joissa lainaa on vähän? 

Vastikkeet nousevat, sillä lainan lyhennysohjelmat ovat takapainotteisia. Käytännössä siis lyhennykset ovat korkeimmillaan juuri laina-ajan loppuvuosina. Lainojen lyhennyserät katetaan perusvastikkeella, joka tasataan kaikkien asumisoikeusasuntojen kesken.  

On hyvä muistaa, ettei asuminen ole koskaan ilmaista, ei edes sen jälkeen, kun laina on maksettu pois. Kiinteistöstä on pidettävä huolta, ja erityisesti peruskorjaukset ovat kalliita. Peruskorjausten kustannukset voivat olla samaa suuruusluokkaa kuin rakennusaikainen laina, koska kustannustaso on noussut 30 vuodessa. 

4. Mitä asukkaat voivat itse tehdä alentaakseen asokodin vastikkeita? 

Hoitovastikkeesta menee valtaosa talon lämmitykseen, sähköön ja veteen. Jokainen asukas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa talonsa hoitokulujen suuruuteen ja tätä kautta pienentää hoitovastiketta. Esimerkiksi huonelämpötila kannattaa pitää kohtuullisena ja pitkiä suihkuja on hyvä välttää.  

5. Voivatko vastikkeet laskea, jos ja kun taloustilanne paranee? 

Määrittelemme vastikkeet uudelleen joka vuosi. Jos yleinen taloustilanne paranee ja korkotaso laskee, vastikkeen hintaa voi olla mahdollista laskea.   

Asumisoikeusasuntojen hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteeseen, eli asumisoikeusasunnoilla ei tavoitella voittoja. Kunkin vuoden vastikkeilla katetaan sen vuoden kustannukset.   

Mistä asokotien vastike muodostuu? 

  • Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, joka sisältää sekä perusvastikkeen (osuus 80 %) että hoitovastikkeen (20 %). 
  • Perusvastikkeella katetaan lainojen lyhennykset ja korot sekä tontin vuokrat, kiinteistövero ja isot korjauskulut. Perusvastike tasataan Asuntosäätiön kaikkien noin 17 000 asumisoikeusasunnon kesken. 
  • Hoitovastike on kohdekohtainen eli se koostuu kyseisen talon kuluista. Hoitovastikkeella katetaan kiinteistön lämmitys, sähkö, vesi, kiinteistönhoito, siivous ja pienet korjaukset.