Siirry sisältöön
Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiöllä vahvan tekemisen syksy

22.09.2020 Uncategorized Kirjoittaja Esa Kankainen

Keväällä ennustettiin, että syksyllä rakennusalalla eletään synkissä tunnelmissa. Pahimmat ennusteet eivät ole kuitenkaan realisoituneet. Sen olen todennut sekä käymissäni keskusteluissa alan toimijoiden kanssa, talousanalyytikkojen katsausten perusteella että oman kokemuksemme kautta.

Asuntosäätiössä nähdään tilanne jopa jonkin verran parempana kuin vuosi sitten. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon hidastuminen lisää yleensä rakennusliikkeiden kiinnostusta ARA-tuotantoon. Niin on käynyt nytkin, tosin saamamme urakkatarjousten määrä on noussut vain maltillisesti. Ilmeisesti rakentajilla riittää vielä töitä muissa hankkeissa.

Hankeaihioidemme määrä on kuitenkin kasvussa. Siksi on hyvä, että valtioneuvosto nosti kesällä korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Perusteluissa todettiin, että uudet vuokra- ja asumisoikeusasunnot tasaavat rakennusalan näkymiä ja tukevat työllisyyttä. Lisäisin tähän vielä, että samalla vaikutetaan asumisen hintakehitykseen, kun asuntotuotanto ei pääse notkahtamaan. Asumisen hinnalla on ratkaiseva merkitys asukkaiden arkeen.

Ympäristöministeriöstä on arvioitu, että myös MAL-sopimus saadaan vihdoin allekirjoitetuksi todennäköisesti lokakuussa. Näin poistuu sekin uudistuotannon hidaste. Vielä kun saataisiin nopeutettua suunnittelu-, kaavoitus- ja viranomaisprosesseja, päästäisiin tekemään vielä tehokkaammin töitä hallituksen asettaman asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi.

Asuntosäätiö käynnistää tänä vuonna noin 400 asunnon rakentamisen ja ensi vuonna tavoitteena on yli 500 asunnon tuotannon aloittaminen. Sen lisäksi meillä on meneillään mittava korjausrakentamisen hanke. Tavoitteenamme on käynnistää ns. viihtyvyysremontteja vuosittain noin 50 asumisoikeuskohteeseen. Koronatilanne tosin keskeytti remonttien tekemisen keväällä, mutta nyt syksyllä niitä on pystytty jatkamaan normaaliin tahtiin.

Viihtyvyysremonttien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka valtiolta saadaan korjausrakentamiseen lainapäätöksiä. Asuntosäätiön tavoitteena on remontoida kaikki 30 vuotta vanhat asumisoikeusasunnot seuraavan kymmenen vuoden aikana, koska haluamme pitää asuntomme kilpailukykyisinä tulevaisuutta varten.

Asuntojemme käyttöaste on hyvä, 98,19 %. Korona vaikutti keväällä tilanteeseen, kun asuntoja ei voitu normaaliin tapaan markkinoida henkilökohtaisin esittelyin. Asuntojen vaihtuvuus on matala, koko konsernin osalta 15,3 % ja asumisoikeusasuntojen osalta vain hieman yli 14 %.

Lähitulevaisuuden näkymämme ovat varovaisen luottavaiset. Asumisoikeus- ja vuokra-asunnoillamme on koko maassa hyvä kysyntätilanne, uudistuotantoa saadaan liikkeelle ja korjausrakentamisen prosessit ovat hiottu tehokkaiksi. Myös palvelukeskustoiminta on saatu parin vuoden aikana tehostettua. Asiakkaiden yhteydenottojen vasteajat ovat puolittuneet ja asiakastyytyväisyys on siltä osin parantunut.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja toivoa, että koronatilanne pysyisi Suomessa hallinnassa.

Esa Kankainen on Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja.

Esa Kankainen, toimitusjohtaja