Siirry sisältöön
Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Maankäytön suunnitteluprosessien päivittämisessä monta etua

13.10.2020 Uncategorized Kirjoittaja Esa Kankainen

Asuntosäätiö on mukana Tampereen yliopiston PlanCity-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on muun muassa nopeuttaa asuntotuotantoprosessia ja saada yksityinen sektori tiiviimmin mukaan maankäytön suunnitteluun.

Asuntosäätiöllä on pitkäaikainen kokemus kumppanuuskaavoituksesta eri kuntien kanssa. Yhteistyön avulla olemme pystyneet toteuttamaan tavoitettamme kehittää asuinalueista viihtyisiä, turvallisia ja toimivia kokonaisuuksia. 

Uskoisin, että juuri tuosta syystä olemme olleet kunnille haluttu yhteistyökumppani. Tavoitteemme ovat olleet yhtenevät kuntien tavoitteiden kanssa. Varmasti on annettu arvoa myös sille, että olemme tuoneet heille tietoa sekä asukkaiden tarpeista että rakentamisen reaaliteeteistä kuten kustannuksista. Etunamme on myös se, että pystymme tuottamaan monipuolisesti kohtuuhintaisia asumisoikeus-, vuokra ja omistusasuntoja. Se tekee meistä halutun yhteistyökumppanin myös rakennusliikkeille.

Kaikki lähti aikoinaan Espoon Tapiolasta. Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 nimenomaan rakennuttamaan Tapiolasta puutarhakaupunki, jotta erityisesti lapsilla olisi viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. 

Rakennutamme yhä Tapiolaan ja pidämme huolta, että alue säilyy myös tavallisten ihmisten asuinpaikkana. Vajaa vuosi sitten Tapiolan Tuuliniittyyn valmistui omistukseemme vuokratalo, Espoon ensimmäinen puukerrostalo, joka on myös kaupungin ensimmäinen autopaikaton asuinkerrostalo. Lähikuukausina samalle alueelle käynnistyy asumisoikeuskohteen rakennuttaminen.

Muutama viikko sitten uutisoitiin Helsingin Sanomissa kuinka Tapiolassa asuu nykyään erityisen paljon korkeasti koulutettuja asukkaita. En usko, että on sattumaa, että Tapiolasta on tullut vuosikymmenien saatossa noin haluttu asuinalue. Se on tulosta ymmärryksestä, että asumisviihtyisyys ja monipuolinen asuntokanta ovat tärkeitä tekijöitä asuinalueiden kehittämisessä. 

Sitä ymmärrystä haluamme yhä korostaa ja tuoda aluekehittäjän kokemuksen nyt myös PlanCity-hankkeen käyttöön. Tutkimushankkeen tavoite lyhentää asuntotuotantoprosesseja on tärkeä. 

Maankäytön suunnitteluprosessit ovat liian pitkiä ja aiheuttavat asuntojen tuotantoprosesseihin liian paljon epävarmuuksia. Esimerkiksi kaavaprosessit kestävät kolmesta viiteen vuoteen. Pitkä prosessi mutkistaa väistämättä suunnittelua, nostaa kustannuksia ja viivästyttää myös alueiden rakentamista valmiiksi eli vaikuttaa asumisviihtyisyyteen.

PlanCityn tavoitteena on ennen kaikkea nostaa keskustelua aiheesta ja sitä kautta saada esiin suunnitteluprosessien pullonkaulakysymyksiä ratkottavaksi. Tavoite on hyvä. Asian eteenpäin vieminen vaatii nimenomaan rakentavaa vuoropuhelua ja hyvien käytänteiden esiin nostamista. Kaikki kivet kannattaa kääntää, että laadukasta asuntotuotantoa saadaan jouhevasti liikkeelle.

Esa Kankainen on Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja.

Esa Kankainen, toimitusjohtaja