Siirry sisältöön

Hallinto

Asuntosäätiö sr -konsernin emoyhtiö on Asuntosäätiö, joka omistaa kokonaan kaikki tytäryhtiöt. Asuntosäätiö koordinoi ja linjaa säätiön toiminnan tarkoitusta sekä toimintaa toteuttavia tytäryhtiöitä. Konsernin päättäviä elimiä ovat johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta.

Asuntosäätiön tarkoituksena on kehittää turvallisia, kohtuuhintaisia ja kestäviä asuinympäristöjä.

Johtoryhmä

Asuntosäätiön toimitusjohtaja johtaa konsernin toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen toimitusjohtajan esityksestä nimeämä johtoryhmä käsittelee konserniin ja sen yhtiöihin liittyviä keskeisiä päätöksiä ja linjauksia.

Asuntosäätiön johtoryhmän kokoonpano

Kankainen Esa, konsernin toimitusjohtaja

Haigh Katariina, hankekehitysjohtaja

Keravuori Turkka, rakennuttamisjohtaja

Petäjä Eva, hallintojohtaja

Otranen Johanna, viestintä- ja henkilöstöjohtaja

Pasanen Matti, talousjohtaja

Rintala Kimmo, asiakkuusjohtaja

Riskilä Jari, johtaja, lakiasiat (Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja)

Salomonson Tom, myyntijohtaja

Torppa Jari, kehitysjohtaja ​​

Hallitus

Asuntosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4–6 muuta jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita 1–3 varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Asuntosäätiön hallitus hyväksyy Asuntosäätiö sr -konsernin strategiset tavoitteet, ohjaa ja valvoo säätiön johtoa ja nimittää toimitusjohtajan. Hallitus kutsuu koolle valtuuskunnan ja tekee sille säätiölain ja sääntöjen mukaiset päätösesitykset.

Hallituksen jäseniin kuuluu edustaja jokaisesta Asuntosäätiön perustajajärjestöstä.

Asuntosäätiön hallituksen kokoonpano

Asuntosäätiön hallituksen kokoonpano:

puheenjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry

1. varapuheenjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto ry

2. varapuheenjohtaja Stina Stavén, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Marko Piirainen, SAK ry

Juha Kotikangas, Invalidiliitto ry

Valtuuskunta

Asuntosäätiön valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä vähintään yhden tilintarkastajan. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 jäsentä ja enintään 15 jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jokainen Asuntosäätiön perustajajärjestö valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen, ja valtuuskunta valitsee itse loput asiantuntijajäsenet.

Asuntosäätiön valtuuskunnan kokoonpano

Perustajajärjestöjen nimeämät jäsenet:

Lauri Muranen, puheenjohtaja / SAK ry

Janne Juvakka I varapuheenjohtaja / Invalidiliitto ry

Hilkka Kemppi, II varapuheenjohtaja / Väestöliitto ry

Suna Kymäläinen / Vuokralaiset VKL ry

Pasi Mustonen / Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Asiantuntijajäsenet:

Marketta Kyttä, professori

Hanna Kuntsi, johtaja

Jaakko Sippola, johtaja

Mari Vaattovaara, professori

Mikko Viljakainen, TkL, toimitusjohtaja

Lue lisää hallinnosta vuosikertomuksestamme