Siirry sisältöön

Asuntosäätiö on sitoutunut vastuulliseen ja arvojensa mukaiseen, eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu Asuntosäätiön toimintaohjeisiin.

Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme. On tärkeää, että sidosryhmämme ilmoittavat epäilemistään mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka eivät ole Asuntosäätiön toimintaperiaatteiden mukaisia. Näin meillä on mahdollisuus estää, ennaltaehkäistä tai oikaista väärinkäytökset. 

Asuntosäätiöllä on väärinkäytöksistä ilmoittamista varten käytössään ilmoituskanava. Sen avulla sidosryhmämme, kuten työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit, voivat raportoida poikkeamista tai rikkomuksista, jotka koskevat esimerkiksi lakeja, säännöksiä, hyviä liiketoimintatapoja tai Asuntosäätiön toimintaohjeita (Code of Conduct). Ilmoituskanava on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Asuntosäätiön vastuuhenkilölle. 

Esimerkkejä tapauksista, joista voidaan ilmoittaa ilmoituskanavan kautta: 

 • taloudelliset väärinkäytökset 
 • epäily lahjuksen antamisesta tai vastaanottamisesta 
 • huomattavat ympäristösääntöjen rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen 
 • vakavat syrjinnän tai ahdistelun muodot. 

Käsittelemme raportoidut tapaukset puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Ryhdymme toimenpiteisiin periaatteiden vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi aina tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.      

Ilmoituskanavan kautta ei käsitellä asiakaspalautteita, reklamaatioita tai vikailmoituksia. Olethan yhteydessä: 

 • täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen
 • soittamalla Palvelukeskukseen: 
  • asoasukkaat: 09 4246 9333
  • vuokra-asukkaat: 09 4246 9339
 • soittamalla asiakaspalvelumme puhelinnumeroon 020 161 2280
 • asioimalla Kotikulmassa

Toimintaohjeet ilmoituskanavan käyttöön

Voit ilmoittaa havaitsemistasi toimintaperiaatteidemme tai lakien vastaisista menettelyistä luottamuksellisesti ilmoituskanavamme kautta. Voit kertoa huolestasi nimettömänä tai henkilöllisyytesi ilmoittaen ilmoituskanavan kautta.  

Suosittelemme yhteystietojesi jättämistä, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä tutkintaprosessin aikana. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja hyvän hallintotavan (esim. sääntöjen ja lakien noudattaminen) edistäminen ja ylläpitäminen. Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät alla olevasta tietosuojaselosteesta. Ilmoituskanavaa ylläpitää ulkopuolinen kumppani, Keskuskauppakamari, jonka palvelu on täysin erillään Asuntosäätiön muista IT-järjestelmistä ja verkkopalveluista. Ilmoituskanava takaa ilmoittajan nimettömänä pysymisen, eikä palveluntarjoaja tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joilla ilmoituksen lähettäjä voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukseen liittyvä viestinvaihto on salattua ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa ilmoituksia. Keskuskauppakamari ei voi purkaa ja lukea ilmoituksia. Ilmoituskanava on saatavilla suomeksi ja englanniksi. 

Ilmoituksen tekijän on hyvä huomioida, että kaikki ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Ilmoituskanavan väärinkäyttö eli väärän tai ilkeämielisen tiedon tahallinen ilmoittaminen on vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.