Siirry sisältöön

Jos vähennän jätettä, pieneneekö vastike?

19.04.2022 Kotimaisema Kirjoittaja Kaisa Viljanen
Jätehuolto ja kierrätys puhuttavat. Moni epäilee, ettei kierrättämisestä koidu itselle mitään rahallista hyötyä. Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala murskaa myytin ja kertoo, miten säästö syntyy.

Miten jätteideni määrä vaikuttaa hoitovastikkeeseen?

Asukas maksaa jätekustannukset hoitovastikkeessa. Se on täysin talokohtainen ja muodostuu juuri niistä kuluista, jotka kyseisessä talossa syntyvät. Mitä enemmän jätettä, sitä enemmän kustannuksia. 

Kuluihin vaikuttaa paljon myös se, miten asukkaat täyttävät jäteastiat. Jos pakkauksia ei taitella ja litistetä, jäteastiat täyttyvät turhan nopeasti. Jokainen ylimääräinen tyhjennyskerta ja yli laitojensa täytetty jäteastia kasvattaa kustannuksia. 

Jos jätteiden määrä talossamme vähenee, mitä tapahtuu?

Jos jätettä kertyy vähemmän ja se lajitellaan paremmin, jätehuollon kustannukset pienenevät. Ja kun hoitokulut pienevät, se vaikuttaa suoraan hoitovastikkeen määrään. Hoitovastikkeet määritellään kerran vuodessa kokonaiselle kalenterivuodelle. 

Vastike on täysin talokohtainen ja muodostuu juuri niistä kuluista, jotka kyseisessä talossa syntyvät. Mitä enemmän jätettä, sitä enemmän kustannuksia.

Miten paljon jätehuolto maksaa?

Hoitokulut ovat taloissamme hieman alle 3 euroa neliöltä kuukaudessa. Jätehuollon kustannukset ovat noin 23 senttiä neliöltä kuukaudessa. Euromääräisesti summa ei välttämättä tunnu suurelta, mutta kyse on päivittäin kertyvistä kustannuksista. Asukas voi vaikuttaa niihin omalla toiminnallaan ilman, että jää mistään paitsi. 

Jätehuollon kustannukset ovat viime vuosina nousseet vauhdikkaasti, joten niiden merkitys on kasvanut. Polttoaineiden hinnannousu nostaa jätehuollon kustannuksia entisestään.

Voinko seurata oman taloni jätemäärää tarkasti?

Vielä se ei valitettavasti ole mahdollista. Tulevaisuudessa toivomme, että jätehuoltoon tulisi älyastioita, joiden avulla voi optimoida kuljetuksia ja siten hiilidioksidipäästöjä. Olemme mielellämme mukana tässä kehityksessä.  Teknologian kehittyminen olisi tärkeää myös kuljetusten vuoksi. 

Olisi ihanteellista, että jäteastia tyhjennettäisiin vasta silloin, kun se on täyttymässä, eikä silloin, kun keräysaikataulu määrää. Se säästäisi kustannuksia ja ympäristöä. Jätehuollon kustannukset määräytyvät suurelta osin tyhjennyskertojen mukaan.

Kun jätemäärä vähenee, jätekuljetuksia tarvitaan vähemmän ja päästöt pienenevät.

Miten Asuntosäätiö kehittää tiedottamista talojen asukkaille? 

Monissa taloissamme on jo nyt selkeät ohjeet asukkaille. Jätepisteillä havainnolliset kierrätysohjeet ovat aina hyväksi. Tavoitteenamme on innostaa myös niitä asukkaita, jotka kokevat kierrättämisen vaivalloiseksi ja pitävät rahallista hyötyä pienenä. Jätehuollossa olemme riippuvaisia myös yrityksistä, jotka kaupungit ja kunnat ovat valinneet hoitamaan jäteastioiden tyhjennyksen. Toivoisimme niiltä tarkempaa tilastotietoa jätteiden määristä.

Miksi jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen on tärkeää?

Kun jätemäärä vähenee, jätekuljetuksia tarvitaan vähemmän ja päästöt pienenevät. Materiaalit päätyvät kiertoon ja hyötykäyttöön sen sijaan, että ne vietäisiin kaatopaikalle. Jätehuoltoa enemmän hoitovastikkeessa maksavat vain lämmitys ja vesi.

Isoissa taloissa sekajätteen määrä vähenee selvästi

Sekajätteen määrä on vähentynyt 10 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alueella. 

Uusien jäteastioiden tuominen kiinteistöille on lisännyt lajittelua. Isoimmissa kiinteistöissä onkin ollut lajitteluastiat kaikille kerättäville jätteille pisimpään ja asukkaat ovat tottuneet lajittelemaan.

HSY tutkii kotitalouksien sekajätteen määrää ja koostumusta säännöllisesti. Mitä pienempi kiinteistö, sitä enemmän sekajätettä löytyy. Isoimmissa, yli 19 huoneiston kiinteistöissä asukas tuottaa vuodessa keskimäärin 119 kiloa sekajätettä, kun taas omakotitaloissa luku on 193 kiloa. 

Isoimmissa kiinteistöissä asukas laittaa sekajätteen joukkoon vuodessa 46 kiloa biojätettä, omakotitaloissa määrä on 87 kiloa. Kaiken kaikkiaan sekajätteen joukossa on edelleen runsaasti biojätettä. Jokainen HSY:n alueen asukas heittää biojätettä sekajäteastiaan keskimäärin 51 kiloa vuodessa.

Pidemmällä tutkimusjaksolla vuosina 2007–2021 sekajätteen määrä on vähentynyt 24 prosenttia.

Lähde: HSY:n jätetutkimus 2/2022