Siirry sisältöön
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde Kuormakatu 6  Pohjois-Pasilassa Helsingissä.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde Kuormakatu 6 Pohjois-Pasilassa Helsingissä.

Aso-asuminen turvattua asuntopolitiikan muutoksista huolimatta

29.04.2024

Suomen hallitus on ohjelmassaan linjannut, että uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon tukeminen valtion toimesta lopetetaan. Asumisoikeuskodeissa jo asuvien sopimuksiin tai ehtoihin linjaus ei vaikuta.

Ylen tänään (29.4.2024) julkaisema asumisoikeusasumista käsittelevä uutinen on herättänyt kysymyksiä ja myös huolestuneita yhteydenottoja.  

Suomen hallitus on ohjelmassaan linjannut, että uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon tukeminen valtion toimesta lopetetaan. Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen päättyy. Asumisoikeusasukkaat voivat asua turvallisin mielin, heihin ei kohdistu välittömiä vaikutuksia. Asumisoikeuskodeissa jo asuvien sopimuksiin tai ehtoihin linjaus ei vaikuta. 

Toisin kuin Ylen uutisesta saattaa ymmärtää, Suomessa ei ole tehty päätöstä koko asumisoikeusjärjestelmän alasajosta. 

Petteri Orpon johtama hallitus on perustellut uudiskohteiden rahoituksen lopettamista valtiolle muodostuvalla taloudellisella riskillä. Asumisoikeusjärjestelmän lähes 35-vuotisessa historiassa ei ole ilmennyt riskiä, jota ei pystyttäisi ratkomaan järjestelmää kehittämällä.  

”Uusia asumisoikeustaloja rakennetaan valtion korkotukilainoilla, ja pitkään jatkuneen nollakorkojen aikana korkotuki ei rasittanut valtiontaloutta. Korkojen noustua Valtion asuntorahaston maksamasta vuosittaisesta noin 100 miljoonan euron korkotuesta vain 11 miljoonaa on kohdentunut aso-asuntoihin”, muistuttaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen

Hallituksen asuntopoliittisia linjauksia selvittää parhaillaan useampi työryhmä. Asumisoikeusasumista tarjoavat alan toimijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan kohtuuhintaisen asumisen ja pitkäjänteisen asuntopolitiikan puolesta maassamme.  

”Hallitus ajaa maamme asuntopolitiikkaa selkeästi markkinaehtoiseen suuntaan. Asuntosäätiössä kannamme huolta erityisesti kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuudesta kaupungeissa. Ilman ara-tuotantoa kohtuuhintaista asumista ei ole tarjolla, mikä johtaa siihen, että ihmisiä muuttaa pois kaupungeista ja työvoiman saatavuus heikkenee. Tämä on iso uhka kaupunkien elinvoimalle”, Kankainen sanoo. 

Asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen vuokra- ja omistusasumisen välimuoto, jossa yhdistyvät joustavuus ja riskittömyys. Suomessa on noin 54 000 asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yhteensä yli 100 000 ihmistä. 

”Asumisoikeusjärjestelmä on tarjonnut kaupungeille erinomaisen työkalun segregaation torjumiseen. Monipuolisella asuntotarjonnalla ehkäistään alueiden eriarvoistumista. Asumisoikeusasunnot ovat suosittuja, niiden käyttöaste on korkea ja asunnoissa viihdytään pitkään. Aso-järjestelmä on toimiva ja olemassa olevan ns. välimallin asumismuoto. Viisainta olisi kehittää olemassa olevaa järjestelmää kokonaan uuden järjestelmän luomisen sijaan”, toteaa Kankainen.