Siirry sisältöön
Asuntosäätiön vastuullisuusohjelman kuva.

Asuntosäätiön vuosikertomus vuodelta 2023 julkaistu

18.04.2024

Asuntosäätiön vuosikertomus vuodelta 2023 sisältää vastuullisuusraportin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Asuntosäätiön toiminta nojaa strategiaan ja arvoihin sekä vastuullisuusohjelmaan, joka sisältää vastuullisuuden edistämistä koskevat suunnitelmat, toimenpiteet ja tavoitteet.  

”Vastuullisuus on ollut keskeinen arvomme toimintamme alusta alkaen yli 70 vuotta. Vastuullisuustyömme kytkeytyy vahvasti toimintamme yleishyödyllisyyteen sekä missioomme Hyvä koti kaikille”, kertoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.  

Vuonna 2023 Asuntosäätiön työtä ohjasi asiakaskokemuksen kehittäminen sekä aktiivinen vaikuttamistyö kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Myös panostuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja  -turvallisuuteen jatkettiin.  

Asuntosäätiön keskeisenä tavoitteena on saavuttaa kiinteistöjen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta tukemaan Asuntosäätiö laati hiilineutraaliussuunnitelman. Asuntosäätiö pyrkii jatkuvasti kestäviin energiaratkaisuihin niin peruskorjattavissa kohteissa kuin uudiskohteissakin. Vuonna 2023 lähes kolmasosa käytetystä lämpöenergiasta oli peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Myös asukkaita kannustettiin vuoden aikana asumisen arjen kestäviin tekoihin.  

Vastuullisuusraportointia kehitettiin laatimalla ensimmäistä kertaa Asuntosäätiön verojalanjälki. Asuntosäätiön maksamista veroista ja veroluontoisista maksuista koostuva verojalanjälki kuvaa taloudellista lisäarvoa, jota Asuntosäätiön toiminta tuottaa yhteiskunnalle.  

Vastuullinen työ jatkuu

”Asuntosäätiöllä on yhtenä Suomen suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista mahdollisuus vaikuttaa asumisen vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin monista eri näkökulmista. Tavoitteenamme onkin kestävien ja elinkaariviisaiden kortteleiden rakennuttaminen sekä alan vastuullisimman toimijan maine. Laadimme vuonna 2023 yhdessä koko henkilöstömme kanssa Asuntosäätiön strategian seuraaville neljälle vuodelle. Työmme kohtuuhintaisen ja hyvän asumisen puolesta jatkuu”, kertoo Kankainen.  

Vastuullisuusohjelman teemat linkittyvät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita Asuntosäätiö on sitoutunut tukemaan. Vastuullisuustoiminnastaan Asuntosäätiö raportoi GRI-viitekehyksessä.