02.02.2021

Pihojen talvikunnossapito on yhteistyötä

luminen_piha_leineläntie_13_vantaa_asuntosaatio

Asuntosäätiön isännöitsijät valmistautuivat talveen jo syksyllä. Asioista, kuten esimerkiksi oikeista lumenkaatopaikoista ja hiekoituksesta, on sovittu huoltoyhtiöiden kanssa jo hyvissä ajoin etukäteen. Hyvällä valmistautumisella varmistetaan, että pihalla voidaan kulkea mahdollisimman turvallisesti lumisateiden ja liukkaiden koittaessa.   

Huoltoyhtiöt valmiina lumitöihin 

Lumityöt aloitetaan, kun lunta on satanut viisi senttimetriä. Koneella ja käsin tehtävät hiekoitukset aloitetaan heti lumitöiden jälkeen. Huoltoyhtiöt seuraavat lumien kertymistä katoille sekä tilaavat tarvittaessa lumenpudotuksen paikalle. Myös säiden lämpötilojen vaihtelut huomioidaan liukkaudentorjunnassa ja kulkuväylät hiekoitetaan aina tarvittaessa. 

Jatkuvien ja runsaiden lumisateiden aikana keskitytään pitämään ensisijaisesti pysäköintialueet ja pelastustiet puhtaina, ja vasta lumisateen hellitettyä huolehditaan myös muiden alueiden lumitöistä. Lumimyräköiden aikana huoltoyhtiöiden koko lumikalusto on käytössä. Huoltoyhtiöiden ammattilaiset tekevät lumimyräköiden aikana pitkiä työpäiviä voidakseen huolehtia lumitöistä mahdollisimman hyvin.  

Pysäköintialueilta huoltoyhtiöt poistavat perusteellisesti polanteet eli kovaksi pakkautuneet lumi- ja jääkerrokset 1–2 kertaa talvessa. Polanteiden poiston ajaksi autot pitää siirtää pysäköintialueilta toisaalle. Huoltoyhtiöt ilmoittavat polanteiden poistosta hyvissä ajoin asukkaille. 

Asukkaidenkin vastuulla lumitöitä  

Oman pysäköintiruudun, parvekkeen ja terassin puhdistaminen lumesta kuuluu asukkaille. Lisäksi rivi- ja erillistalojen asukkaiden tulee huolehtia asuinhuoneistojen ulko-ovien edustojen lumitöistä ja liukkaiden torjunnasta. 

Lumi on hyvä luoda niin, ettei lumikasoja synny kulkuväylille. Lunta ei tulisi myöskään kasata seinää vasten, jotta lumi ei sulaessaan aiheuta kosteusvaurioita. Kun puhdistat parveketta, älä koskaan pudota lunta parvekkeelta ennen kuin olet varmistanut, ettei lumenpudotuksesta aiheudu toisille haittaa tai vaaraa.  

Talon asukkaiden yhteisestä varastosta voi tarvittaessa lainata lapion ja lumikolan käyttöönsä.  

Vakuutus liukastumisen varalle 

Ennakoivista toimista huolimatta voivat liukkaat yllättää ja aiheuttaa vahinkoa liukastujalle. Asuntosäätiön asukkaita varten on otettu ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa talon piha-alueella, yhteisissä tiloissa, talkoissa sekä niihin liittyvillä matkoilla tapahtuneita vahinkoja. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös asukkaiden vieraat.  

Lue lisää Asumisplus-vakuutuksesta ja tee tarvittaessa vahinkoilmoitus.