09.06.2017

Asuntosäätiön asiakaskyselyn tulokset julki

muuttoa

Asuntosäätiö-konserni teetti yhteistyössä lnnolink Research Oy:n kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää Asuntosäätiön vuokra­asukkaiden tyytyväisyyden keskeisiä tekijöitä, sen imagoa ja viestintää asukkaiden näkökulmasta sekä suuntaviivoja tulevaisuuden asumiselle ja uusrakentamiselle. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis­huhtikuussa 2017 ja se perustuu 201 vastaukseen. 

Suurin osa vastanneista asukkaista näkee Asuntosäätiön vahvana ja luotettavana toimijana, minkä vuoksi he mielellään ja luottavaisina ovat valmiita suosittelemaan Asuntosäätiötä myös tuttavilleen. Yhteensä 93 % vastaajista on jo suositellut tai voisi suositella Asuntosäätiötä muille.

Koko tutkimus on ladattavissa PDF-tiedostona.