16.04.2019

Asuntosäätiön koetaan luovan pysyvyyttä

Sängylle katettu aamiainen, tossut matolla

Asuntosäätiön teettämässä asukastyytyväisyystutkimuksessa tärkeimmäksi mielikuvaksi nousi turvallisuus ja pysyvyys, jota yritys pystyy luomaan asiakkaiden arkeen. Asuntosäätiö ei tee asumisella bisnestä siinä mielessä, että keräisi perustajajäsenilleen tuottoja. Tavoitteena on luoda hyviä koteja kaikille.

Jopa 91 % asumisoikeusasukkaista ja 90 % vuokra-asukkaista arvioi nykyistä asuntoaan melko tai erittäin hyvin onnistuneeksi asunnon kodilta tuntumisen, elämäntilanteeseen sopivuuden sekä riskittömyyden näkökulmista.

- On ilo huomata, että asiakkaamme ovat tiedostaneet Asuntosäätiön edut asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen omistajana. Asiakastyytyväisyystutkimus vahvisti, että perustajajäsentemme aikoinaan luoma linja on yhä edelleen tärkeä. Pyrimme tuottamaan hyviä koteja ja asuinympäristöjä eri elämänvaiheessa oleville asukkaille. Siksi kaikki mahdolliset resurssit käytetään toiminnan kehittämiseen, toteaa myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson.

Tutkimuksen toteutti Innolink haastattelemalla puhelimitse 1001 asumisoikeusasukasta ja 201 vuokra-asukasta.

Kysyttäessä asumisen riskittömyyttä sekä asumisoikeusasukkaat että vuokra-asukkaat antoivat arvosanaksi 4,5/5. Asoasukkaista 68 % antoi yhtiön toiminnan kokonaisarvosanaksi melko tai erittäin onnistunut. Vuokra-asukkaiden vastaava luku oli 86 %.

- Erityisen iloinen asia tässä tutkimuksessa on, että asumisoikeusasukkaiden antamat arvosanat ovat selkeästi nousseet lähes kaikissa tutkituissa asioissa. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana panostaneet monella tavalla nimenomaan asiakaspalvelun parantamiseen. Parantuneet tulokset kannustavat meitä jatkamaan valitulla linjalla, toteaa Salomonson.

Asiakaskokemusta halutaan parantaa jatkossakin ja tutkimus antoi suuntaa myös kehittämistarpeille. Asukkaat kokevat erityisesti kunnossapidon tärkeäksi asumisviihtyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi. Vanhenevaan asuntokantaan halutaan korjauksia erityisesti asuntojen sisätiloihin.

- Tarkoituksenamme on tulevina vuosina lisätä huoneistoissa tapahtuvia korjauksia merkittävissä määrin. Toimenpiteet tätä silmällä pitäen on aloitettu ja ensimmäisiä remontit on jo käynnistetty. Korjauksia tullaan pääsääntöisesti tekemään ikäjärjestyksessä valmistumisvuosien mukaan, toteaa Salomonson.

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, kuinka moni asukas uskoo aikovansa asua Asuntosäätiön asunnossa myös tulevaisuudessa. 68 % asoasukkaista ja 70 % vuokralaisista uskoo pysyvänsä nykyisessä asunnossaan lähitulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson
020 161 2276
tom.salomonson(a)asuntosaatio.fi