29.05.2017

Asokodit teetti asiakastyytyväisyystutkimuksen

Asokodit sanapilvi

Asokodit teetti yhteistyössä lnnolink Research Oy:n kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää Asokotien asumisoikeusasiakkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä kartoittaa mahdollisia kehityskohteita. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis­huhtikuussa 2017 ja se perustuu 1003 vastaukseen.

Suurin osa vastanneista asukkaista näkee Asokodin vahvana ja luotettavana toimijana, minkä vuoksi he mielellään ja luottavaisina ovat valmiita suosittelemaan Asokoteja myös tuttavilleen. Yhteensä 94 % vastaajista on jo suositellut tai voisi suositella Asokoteja.

 

Lataa Asokotien tiedote