Siirry sisältöön

Joutsenmerkki asokohteissa – tahdon asia vai kustannuskysymys?

20.02.2023 Artikkeli Kirjoittaja Annika Holmsten
Kukapa vastustaisi ajatusta energia- ja ympäristötehokkaasta rakentamisesta. Asuntosäätiön ensimmäinen Joutsenmerkki-talo on valmis, mutta Joutsenmerkin yleistyminen asumisoikeuskohteissa ei ole näköpiirissä. Miksei?

Asuntosäätiön ensimmäinen Joutsenmerkin saanut rakennuskohde valmistui Espoon Karakallioon lokakuussa 2022. Se on Suomen ensimmäinen joutsenmerkitty asumisoikeustalo. Samaan kortteliin kuuluu kaksi Espoon Asuntojen joutsenmerkittyä vuokrakerrostaloa. Kokonaisuus syntyi Asuntosäätiön, Espoon Asuntojen ja rakennusliike NCC:n yhteishankkeena.

Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori on ylpeä uudesta, tiukat ympäristökriteerit läpäisseestä talosta.

”Rakentaisimme mielellämme lisää joutsenmerkittyjä asumisoikeustaloja. Se ei ole vain meidän tahdostamme kiinni. Koska Joutsenmerkki-rakentaminen on hieman tavanomaista kalliimpaa, kynnyksenä voi olla ARA-rahoituksen saaminen.”

ARA-tuotannossa sertifikaatteihin, kuten Joutsenmerkkiin suhtaudutaan positiivisesti, mutta kolikolla on kääntöpuolensa. ARAn erityisasiantuntija Sampo Vallius valottaa tilannetta:

”Haluamme toki edistää ympäristö- ja ilmastotehokasta asuntotuotantoa. Valtion virastona meidän on oltava neutraali. Emme voi edellyttää sertifikaattien käyttöä, emmekä voi sitä kieltääkään. Sertifiointi nostaa hankkeen hintaa. Joutsenmerkinnän kustannukset ovat rakennuksen koon mukaan noin viisi prosenttia kokonaishankinta-arvosta. Olemme kyllä hyväksyneet sertifiointimaksuja osaksi ARA-rahoitusta”, Vallius kertoo.

Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori painottaa elinkaarikustannusten merkitystä investointeja tehdessä.

Etua suuruuden ekonomiasta

Keravuoren mukaan rakennusalan tämänhetkisessä tilanteessa on vaikea määritellä täsmällisesti, mikä on tavallisen ja Karakallion joutsenmerkityn rakentamisen hintaero. Selvää on, että joutsenmerkittyjen rakennusmateriaalien suppeahko valikoima tekee hintakilpailusta tiukempaa. Joutsenmerkki-talon aavistuksen korkeammalle hinnalle on muitakin syitä. 

”Joutsenmerkin edustaja opastaa Joutsenmerkki-työtapoja ja valvoo niitä työmaalla muun muassa pistokokein, mikä tarkoittaa hankkeelle hieman ylimääräisiä palkkakustannuksia. Myös rakennusjätteen huolellinen lajittelu vaikuttaa hintaan. Karakalliontiellä jätteiden lajitteluun oli tavanomaisen muutaman astian sijaan 17. Lajittelulla on toki positiivinenkin vaikutus kustannuksiin, kun sekajätteen määrää saadaan pienennettyä.”

Suuruuden ekonomiasta oli hyötyä Karakallion hankkeessa.

”Kun mukana oli myös Espoon Asunnot, Joutsenmerkin saamiseen liittyvät kustannukset jakautuivat isommalle asuinpinta-alalle. Se varmasti vaikutti osaltaan ARAn myönteiseen suhtautumiseen.”

Elinkaarikustannuksilla on väliä

Turkka Keravuori muistuttaa, että energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen liittyvät investoinnit tuottavat euromääräistä säästöä, kun ne suhteutetaan rakennuksen elinkaareen.

”Maalämpölaitteisto maksaa enemmän kuin kaukolämpöverkkoon liittyminen, mutta maalämmön käyttö tulee kaukolämpöä halvemmaksi. Aurinkopaneelit eivät ole asumisen kannalta välttämättömiä, mutta niiden tuottamalla energialla voidaan esimerkiksi pyörittää maalämpöpumppua.”

ARAn erityisasiantuntijan Sampo Valliuksen mukaan Joutsenmerkki voi olla lähitulevaisuudessa sosiaalisen asumisen vetovoimatekijä.

”Aurinkopaneelien takuu on 25 vuotta ja niiden takaisinmaksuaika näillä sähkön hinnoilla noin 10 vuoden paikkeilla. Siitä syntyy hyötyä. Selvitämmekin jokaisen uuden hankkeen kohdalla, voisiko rakennuksen katolle asentaa aurinkopaneelit. Näin voimme perustella ARAlle korkeampia rakennuskustannuksia.”

ARAn Sampo Vallius tähdentää elinkaarikustannusten merkitystä kohteen rahoitusmahdollisuuksiin.  

”ARAn velvollisuus on huomioida kohteen ylläpitokulut eli hoito- ja käyttökulut rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Jos rakentaja osoittaa laskelmin, että kohteen elinkaaren aikaiset kulut ovat vakiotaloa pienemmät, voimme hyväksyä esimerkiksi maalämpö- ja aurinkopaneelikustannukset kokonaishankinta-arvioon. Arvostamme myös pienempää hiilijalanjälkeä tai kiertotalouden huomioimista, joiden hyötyä on kuitenkin vaikea arvioida euromääräisesti.”

Tiiviisti yhteistyössä ARAn kanssa

Asuntosäätiö tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että rakennusten koko elinkaaren aikaiset kustannukset otettaisiin huomioon aina.

”Projektipäällikkömme pitävät tiivistä yhteyttä ARAan. Kokoonnumme muutaman kerran vuodessa yhteen ja keskustelemme rakentamisen ajankohtaisista aiheista, kuten juuri elinkaariajattelusta”, Keravuori kertoo.

ARAssa nähdään, että Joutsenmerkki voi lähitulevaisuudessa hyvinkin olla sosiaalisen asumisen vetovoimatekijä. Valliuksen mukaan siihen vaikuttaa ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen.

”Jos alueella on tarjolla runsaasti vuokra- tai asumisoikeusasuntoja, ympäristötietoinen valitsee asuntonsa mieluummin talosta, jolla on Joutsenmerkki tai muu ympäristösertifikaatti.”

Joutsenmerkki-rakentamisen erityispiirteitä

  • Tiettyjen rakennusmateriaalien tulee sisältää kierrätettyjä raaka-aineita. Esimerkiksi puu-alumiini-ikkunoiden alumiinista vähintään 40 prosenttia tulee olla kierrätettyä.
  • Asuntojen päivänvalovaatimuksessa otetaan huomioon taloa varjostavat parvekkeet sekä korkeat rakennukset tai puut.
  • Joutsenmerkin edustajat valvovat työtä jo ennen rakentamisen alkamista. Työmaalla tehdään pistokokeita.