Siirry sisältöön

Selvitys asumisoikeusasumisen merkityksestä ja roolista asuntomarkkinoilla on käynnistynyt

21.05.2024 Uutinen
Selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusasumisen merkitystä, toimivuutta ja kehittämistarpeita eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa ajantasainen tilannekuva asumisoikeusasunnoista ja niiden asukkaista sekä ASO-järjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityksessä kuullaan laajasti asukkaita, ASO-yhteisöjä ja sidosryhmiä.

Asumisoikeusasuminen on kohtuuhintaisen vuokra- ja omistusasumisen välimuoto, jossa yhdistyvät joustavuus ja riskittömyys. Asumisoikeusasunnot muodostavat noin 1,6 prosenttia Suomen asuntokannasta, ja niissä asuu noin 100 000 asukasta. Selvitystyössä mukana olevat Asuntosäätiö ja TA-Asumisoikeus Oy omistavat yhteensä lähes 60 % kaikista Suomen asumisoikeusasunnoista (Aran asuntomarkkinakatsaus 2/2023). 

Selvityksen tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman ajantasainen tilannekuva asumisoikeusasunnoista ja niiden asukkaista sekä ASO-järjestelmän toimivuudesta. Lisäksi selvityksessä arvioidaan asumisoikeuslain muutoksien vaikutusta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin. Selvitys tarkastelee erityisesti sitä, miten ASO-asunnoissa asuvat kokevat asumisen toimivuuden, asumisoikeusasumisen ajankohtaiset kehittämistarpeet sekä järjestelmään kohdentuvat muutokset tällä hetkellä. 

Asumisoikeusasumisen toimintaympäristöön kohdistuu muutoksia, joista tarvitaan lisätietoa. Vuoden 2022 asumisoikeuslain uudistuksen tavoitteena oli tehdä ASO-asumisesta tasavertaisempaa ja saavutettavampaa sekä vahvistaa asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Muutoksen vaikutuksia ei ole vielä arvioitu. Toisaalta hallitusohjelman kirjauksen mukaan uusien asumisoikeusasuntojen rakentamista ei tueta enää vuoden 2025 jälkeen. Asumisoikeuskohteiden korjausten avustaminen kuitenkin jatkuu.  

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy vuoden 2024 aikana yhdessä Asuntosäätiön ja TA-Asumisoikeuden kanssa. Hanke toteutetaan Aran kehittämishankerahoituksella. Asukkaat pääsevät osallistumaan kesäkuussa avautuvaan kyselyyn vastaamalla. Viestimme kyselystä tarkemmin Asuntosäätiön kanavissa sen avautuessa.