Asuntojen rakennuttaminen ja omistaminen vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus tässä on olennainen osa Asuntosäätiön toimintaa. Eettisen toimintavan perustana ovat rehellisyys, luotettavuus ja ympäristöystävällisyys.

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta perustuu elinkaariajatteluun, sillä tehokkaat ja pitkäaikaiset ratkaisut palvelevat vuosikymmeniksi eteenpäin. Ammattitaitoinen henkilöstömme pyrkii vähentämään kiinteistöjen ympäristöpäästöjä  ja –kuormitusta sekä huolehtimaan asukkaiden kaikinpuolisesta hyvinvoinnista asumisen osalta.

Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Perustajajärjestöt

Asuntosäätiön perustamisen tavoitteina oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Asuntosäätiö pyrkii toimissaan, tytäryhtiöidensä kautta, tuottamaan nykyaikaisia asuntoja ja painottamaan toiminta-alueidensa sosiaalisen monipuolisuuden tärkeyttä. Uskomme, että hyvää elämää ei voi suunnitella mutta hyvät elämisen puitteet voi. Asuntosäätiön perusti vuonna 1951 kuusi huomattavaa kansalaisjärjestöä. Perustajajärjestöt ovat yhä mukana toiminnassa. Heillä on edustajansa Asuntosäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa yhdessä muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Asuntosäätiön perustajajärjestöt:
Invalidiliitto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Virkamiesliitto (lakkautettu)
Vuokralaiset VKL ry
Väestöliitto ry

Jaa tämä sivu

Arvot

Laadukas työ asiakastyytyväisyyden takeena

Työskentelemme tuottaaksemme asiakkaille turvallisen ja hyvä kodin. Laadukas työ näkyy asiakkaalle vastuullisena, ystävällisenä ja aktiivisena palveluna. Pyrimme ilahduttamaan asiakkaitamme luomalla puitteet onnelliseen osoitteeseen.

Hyvä asiakaspalvelu kaikissa tilanteissa

Asiakaspalvelu on intohimomme ja teemme, mitä lupaamme. Kunnioitamme asiakastamme kodin ympärillä tapahtuvissa erilaisissa elämäntilanteissa.

Luotettava kumppanuus

Aito kumppanuus luo mahdollisuuden menestyä yhdessä. Valitsemme kumppanimme huolella ja jaamme heidän kanssaan tietoa, taitoa ja osaamista.

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää Lue mitä etuja tarjoamme asiakkaillemme

Tunnusluvut

Asumisoikeusasuntoja 16 185 kpl
Vuokra-asuntoja 963 kpl
Toimipaikkakuntia 31
Henkilöstö 78
Liikevaihto 2017 198 milj. euroa
Tase 2017 1 643 milj. euroa