Asuntosäätiö sr -konserni on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Vuonna 1951 perustetun Asuntosäätiön sääntöjen mukaisesti tavoitteenamme on asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa sekä pyrkiä luomaan yhtenäisiä nykyaikaisesti asemakaavoitettuja puisto- ja puutarhavaltaisia asuntoalueita, jotka on alun alkaen suunniteltu asunnon tarvitsijain etuja ja erityisesti lasten ja nuorison huollon asettamia vaatimuksia silmälläpitäen.

Asuntosäätiö sr -konsernin kaikki toiminta on säätiön tarkoituksen toteuttamista. Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu.

Asuntosäätiö koordinoi ja linjaa keskitetysti säätiön toiminta-ajatusta ja tarkoitusta toteuttavien tytäryhtiöiden toimintaa ja tuloksellisuutta.

Rakennutamme ja omistamme erilaisia ratkaisuja asumiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluu asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja.

Vastuullisuus toimintamme ytimessä

Kaiken toimintamme ytimessä on vastuullisuus ja yleishyödyllisyys. Toimimme rehellisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti.

Vastuullinen kiinteistöliiketoimintamme perustuu elinkaariajatteluun. Tehokkaat ja mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut palvelevat vuosikymmeniä eteenpäin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään kiinteistöjen ympäristöpäästöjä  ja -kuormitusta sekä huolehdimme asiakkaidemme asumisen hyvinvoinnista.

Edellytämme vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä myös yhteistyökumppaneiltamme.
 

Olemme aidosti yleishyödyllinen toimija

Arvoinamme ovat:

Asiakaskeskeisyys

Olemme asiakaskeskeisiä; asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet kiinnostavat meitä, ja haluamme tarjota parhaita ratkaisuja ja parasta palvelua asukkaan eduksi.

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja se näkyy valinnoissamme, jotka koskettavat niin taloutta, sosiaalisia kuin ympäristökysymyksiä.

Oikeudenmukaisuus

Olemme oikeudenmukaisia; toimimme yleishyödyllisyysperiaatteella työskennellen kaikin tavoin sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus hyvään kotiin ja työyhteisöön.

Jaa tämä sivu

Perustajajärjestöt

Asuntosäätiön perustamisen tavoitteina oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Asuntosäätiö pyrkii toimissaan, tytäryhtiöidensä kautta, tuottamaan nykyaikaisia asuntoja ja painottamaan toiminta-alueidensa sosiaalisen monipuolisuuden tärkeyttä. Uskomme, että hyvää elämää ei voi suunnitella mutta hyvät elämisen puitteet voi. Asuntosäätiön perusti vuonna 1951 kuusi huomattavaa kansalaisjärjestöä. Perustajajärjestöt ovat yhä mukana toiminnassa. Heillä on edustajansa Asuntosäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa yhdessä muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Asuntosäätiön perustajajärjestöt:
Invalidiliitto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Virkamiesliitto (lakkautettu)
Vuokralaiset VKL ry
Väestöliitto ry
 
 

Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 suunnittelemaan ja rakentamaan suomalaista kaupunkirakentamisen mallia, Tapiolaa. Lue lisää historiastamme

Avainluvut *

Asuntoja 17 426 kpl
   joista vuokra-asuntoja 941 kpl
   ja asumisoikeusasuntoja 16 485 kpl
   Paikkakunnat 31
Henkilöstö 98
Liikevaihto 206 milj. euroa
Taseen loppusumma 1 650 milj. euroa

* Vuoden 2019 tilinpäätösavainlippu_ja_yhteiskunnallinen-yritys_merkit_asuntosaatio
  

Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit tukevat viestintäämme

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki on suomalaisten hyvin tuntema alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta alkuperästä ja työllistämisestä kotimaassa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. 

Merkit tukevat yleishyödyllisyyden ja vastuullisuuden viestintää sidosryhmillemme. Ne viestivät, että tuotamme ja työllistämme Suomessa ja olemme onnistuneesti yhdistäneet liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset tavoitteemme.