Asuntosäätiö mahdollistaa hyvää asumista ja onnellisia koteja. Olemme yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa ja tarjoamme koteja 32 paikkakunnalla. Uskomme, että onnelliset kodit ja laadukas asuminen kuuluvat kaikille.

Asunnoissamme asuu noin 35 000 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on asumisoikeusasuntoja, mutta meillä on myös vuokra- ja omistusasuntoja. Käynnistämme vuosittain noin 400 uuden asunnon tuotannon.

Olemme yleishyödyllinen toimija, eli emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua. Käytämme toiminnastamme saamamme varat omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden asuntokannan rakennuttamiseen.

Missio: Hyvä koti kaikille

Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja.

Visio: Parasta asumista elämän eri vaiheisiin

Kehitämme asumista ja turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä yhdessä asukkaiden, kaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Arvomme ohjaavat toimintaamme

Asiakaskeskeisyys: Olemme asiakaskeskeisiä; asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet kiinnostavat meitä, ja haluamme tarjota parhaita ratkaisuja ja parasta palvelua asukkaan eduksi.

Vastuullisuus: Toimimme vastuullisesti ja se näkyy valinnoissamme, jotka koskettavat niin taloutta, sosiaalisia kuin ympäristökysymyksiä.

Oikeudenmukaisuus: Olemme oikeudenmukaisia; toimimme yleishyödyllisyysperiaatteella työskennellen kaikin tavoin sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus hyvään kotiin ja työyhteisöön.

Strategiamme kulmakivet

  • Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja. Kehitämme turvallisia, kohtuuhintaisia ja kestäviä asuinympäristöjä.
  • Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä: hyvinvoivat ihmiset, kestävät kodit, oikeudenmukainen asuminen ja eettinen liiketoiminta.

  • Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Päämääränämme on tyytyväinen ja pitkäaikainen asukas.

  • Vahvalla osaamisella, hyvällä johtamisella ja toiminnan virtaviivaistamisella palvelemme asiakkaitamme paremmin koko asumisen elinkaaren ajan.

Rakennamme kilpailuetumme asiakaskeskeisyyteen, vastuullisuuteen, asumisen elinkaareen ja innostavaan yrityskulttuuriin. Kilpailuetujen ympärille laaditut kehitysohjelmat kirittävät strategiamme toteuttamista.

Asiakaskeskeisyys

Asiakaskeskeisyydessä kehitämme toimintatapaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi niin, että vuorovaikutus perustuu vahvaan asiakasymmärrykseen ja asiakaskokemuksen keskiössä ovat innovatiiviset palvelut ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Vastuullisuus

Vastuullisuudessa korostuvat Asuntosäätiön arvopohjainen olemassa­­olon tarkoitus sekä Asuntosäätiön tunnettuus ja luotettavuus.

Asumisen elinkaari

Asumisen elinkaaressa keskiössä ovat aktiivinen maanhankinta ja maavarannon kehittäminen, uusien asuntojen rakennuttaminen kaupunkikeskuksiin sekä tehokas PTS-toimintamalli ja viihtyvyysremontit.

Innostava yrityskulttuuri

Innostavaa yrityskulttuuria vahvistamme valmentavalla johtamisella, moni- ja syväosaamisella sekä tähtäämällä alan parhaaksi työpaikaksi.

Vastuullisuus toimintamme ytimessä

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä ja yksi keskeisistä arvoistamme. Vastuullisuusohjelmamme kokoaa yhteen vastuullisuutta edistävät suunnitelmat ja toimenpiteet, joiden toteutumista seuraamme vuosittain. Olemme tunnistaneet olennaisuusanalyysin avulla ne aiheet, jotka ovat erityisen tärkeitä sidosryhmillemme, ja joihin voimme toiminnallamme eniten vaikuttaa.

Asuntosäätiön vastuullisuusohjelma jakautuu neljään teemaan, joita yhdistää Asuntosäätiön alkuperäinen tehtävä: Hyvä koti kaikille. Olemme linkittäneet kunkin teeman YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs), joita olemme sitoutuneet tukemaan.

Hyvinvoivat ihmiset

Asukkaamme ja työntekijät ovat tyytyväisiä ja viihtyvät meillä pitkään.

Huomioimme ihmisten erilaisia tarpeita asumisessa ja toimimme läheisessä yhteistyössä asukkaidemme kanssa. Kunnioitamme monimuotoisuutta, kohtaamme ihmiset avoimesti ja ystävällisesti ja asiointi kanssamme on sujuvaa. Työntekijämme voivat hyvin, kehittyvät työssään ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Oikeudenmukaista asumista

Edistämme yhdessä kumppaneidemme kanssa oikeudenmukaista asumista.

Toimimme yhteiskunnan tasa-arvoisuuden puolesta tarjoamalla laadukasta ja kohtuuhintaista asumista mahdollisimman monelle. Kehitämme viihtyisiä, kestäviä ja yhteisöllisiä asuinympäristöjä huomioiden eri ihmisten erilaiset tarpeet ja elämänvaiheet.

Kestävät kodit

Kaikki kiinteistömme ovat hiilineutraaleja vuonna 2035.

Vastaamme ilmastonmuutokseen vähentämällä toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja kehittämällä ilmastotyötämme kumppaneidemme kanssa. Vähennämme energiankulutusta, suosimme uusiutuvia energialähteitä ja edistämme kiertotaloutta. Autamme asukkaitamme tekemään kestäviä tekoja asumisen arjessa.

Eettinen liiketoiminta

Meidät mielletään kiinteistöalan vastuullisimmaksi toimijaksi vuonna 2025.

Toimimme läpinäkyvästi ja edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Edistämme toiminnallamme vastuullista rakentamista ja hankintaa, ja valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti. Teemme osamme ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla.

asuntosaation_vastuullisuusohjelma

Perustajajärjestöt

Asuntosäätiön perustamisen tavoitteina oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Asuntosäätiö pyrkii toimissaan, tytäryhtiöidensä kautta, tuottamaan nykyaikaisia asuntoja ja painottamaan toiminta-alueidensa sosiaalisen monipuolisuuden tärkeyttä. Uskomme, että hyvää elämää ei voi suunnitella mutta hyvät elämisen puitteet voi. Asuntosäätiön perusti vuonna 1951 kuusi huomattavaa kansalaisjärjestöä. Perustajajärjestöt ovat yhä mukana toiminnassa. Heillä on edustajansa Asuntosäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa yhdessä muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Asuntosäätiön perustajajärjestöt:
Invalidiliitto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Virkamiesliitto (lakkautettu)
Vuokralaiset VKL ry
Väestöliitto ry
 
 

Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 suunnittelemaan ja rakentamaan suomalaista kaupunkirakentamisen mallia, Tapiolaa. Lue lisää historiastamme

Avainluvut *

Asuntoja 17 666 kpl
   joista vuokra-asuntoja 1025 kpl
   ja asumisoikeusasuntoja 16 641 kpl
   Paikkakunnat 32
Henkilöstö 120
Liikevaihto 199,7 milj. euroa
Taseen loppusumma 1 762,8 milj. euroa

* Vuoden 2021 tilinpäätösavainlippu_ja_yhteiskunnallinen-yritys_merkit_asuntosaatio
  

Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit tukevat viestintäämme

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki on suomalaisten hyvin tuntema alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta alkuperästä ja työllistämisestä kotimaassa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. 

Merkit tukevat yleishyödyllisyyden ja vastuullisuuden viestintää sidosryhmillemme. Ne viestivät, että tuotamme ja työllistämme Suomessa ja olemme onnistuneesti yhdistäneet liiketoiminnalliset ja yhteiskunnalliset tavoitteemme.