Asuntojen rakennuttaminen ja omistaminen vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus tässä on olennainen osa Asuntosäätiön toimintaa. Eettisen toimintavan perustana ovat rehellisyys, luotettavuus ja ympäristöystävällisyys.

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta perustuu elinkaariajatteluun, sillä tehokkaat ja pitkäaikaiset ratkaisut palvelevat vuosikymmeniksi eteenpäin. Ammattitaitoinen henkilöstömme pyrkii vähentämään kiinteistöjen ympäristöpäästöjä  ja –kuormitusta sekä huolehtimaan asukkaiden kaikinpuolisesta hyvinvoinnista asumisen osalta.

Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Perustajajärjestöt

Asuntosäätiön perustamisen tavoitteina oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Asuntosäätiö pyrkii toimissaan, tytäryhtiöidensä kautta, tuottamaan nykyaikaisia asuntoja ja painottamaan toiminta-alueidensa sosiaalisen monipuolisuuden tärkeyttä. Uskomme, että hyvää elämää ei voi suunnitella mutta hyvät elämisen puitteet voi. Asuntosäätiön perusti vuonna 1951 kuusi huomattavaa kansalaisjärjestöä. Perustajajärjestöt ovat yhä mukana toiminnassa. Heillä on edustajansa Asuntosäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa yhdessä muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Asuntosäätiön perustajajärjestöt:
Invalidiliitto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Virkamiesliitto (lakkautettu)
Vuokralaiset VKL ry
Väestöliitto ry

Jaa tämä sivu

Arvot

Asiakaskeskeisyys

Olemme asiakaskeskeisiä; asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet kiinnostavat meitä ja haluamme tarjota parhaita ratkaisuja ja parasta palvelua asukkaan eduksi.

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja se näkyy valinnoissamme, jotka koskettavat niin talous-, sosiaalisia- kuin ympäristökysymyksiä.

Oikeudenmukaisuus

Olemme oikeudenmukaisia; toimimme työskennellen kaikin tavoin sen eteen, että jokaisella olisi oikeus hyvään kotiin.

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää Lue mitä etuja tarjoamme asiakkaillemme

Tunnusluvut

Asumisoikeusasuntoja 16 449 kpl
Vuokra-asuntoja 941 kpl
Toimipaikkakuntia 31
Henkilöstö 79
Liikevaihto 2018 182,3 milj. euroa
Tase 2018 1 655 milj. euroa